Fylkesmannen opphever kommunens vedtak: Ikke riktig å frata entreprenør rivingsansvar på Onsøyheimen

Artikkelen er over 2 år gammel

Etter at rivingen av Onsøyheimen var ferdig, fratok kommunen selskapet EN Entreprenør ansvarsretten. Det mente selskapet var helt feil – og nå har de fått full støtte hos Fylkesmannen som opphever vedtaket.