Fredriksstad Blad har tidligere omtalt veiarbeidet i området, og at veien vil være stengt frem til 6. desember. Nå er åpning av deler av veien utsatt helt frem til julehelgen.

Veien er stengt fordi den har for dårlig bærelag, som medfører at den får store hjulspor som trykker veien utover sin bredder.

Det er Dyrødveien mellom nummer 17–31 som vil være stengt frem til fredag 22. desember. Det betyr fortsatt omkjøring for bussrute 305 og skolebussen via Vikaneveien og Halvorsrødveien.

– Årsaken er ekstra arbeid i forbindelse med sprenging. Vi beklager ulempene dette medfører, skriver arbeidsleder Ole Johnny Bergsland i en e-post.