Vil la Ruter eller eget selskap overta for Vy: Haabeth vil flytte ansvaret for jernbanen

Fylkesordfører Ole Haabeth mener togtilbudet kan bli vesentlig bedre hvis Ruter eller fylkeskommunens eget kollektivselskap overtar. Han tror det er mye å hente på bedre samordning av buss og tog.