Underslaget i kommunen: Derfor gikk det ni måneder før saken ble anmeldt

Kommunen måtte gjøre ting «etter boka», og vite nok om hva som skulle anmeldes. Det forklarer den ansvarlige kommunaldirektøren om hvorfor det gikk ni måneder fra en bekymringsmelding kom og til den ansatte ble anmeldt for underslag.