Øker på Råbekken - salget falt i Fredrikstad

Dahles Auto Råbekken har solid oppsving i salget. Men hos Dahles Auto Fredrikstad sank salget i 2018.