Vil ha automatisk skjenke-fornyelse: - Vil spare oss for mye byråkrati

Med NHO Viken Oslo i spissen, tar byens serveringssteder til orde for mindre byråkrati omkring skjenkebevillingene.