Offentlighetsekspert om innsynsnekt i Fredrikstad kommune: – I strid med hele hensikten med loven

Gunnar Bodahl-Johansen mener Fredrikstad kommune både bruker lovverket feil og dessuten bruker formuleringer i forsøk på å vri seg unna innsyn i konkrete saker.