Nå er ferdigfylte åtestasjoner som gjelder hvis du vil kvitte deg med uønskede «husdyr» før de trekker inn i varmen.

Årsaken til omleggingen er at musegift i form av korn og pellets lett kommer på avveie, fordi mus hamstrer giften og gjemmer den unna.

Giften kan dermed skade både andre dyr og mennesker. Det er blant annet funnet høye verdier av gift i døde kongeørn og hubro.

EU-regler

For to år siden innførte derfor Miljødirektoratet nye og strengere krav til muse- og rottemidler i Norge.

– Musekornene var et problem fordi folk strødde dem rundt. Det førte til forgiftning av husdyr, fugl og andre ville dyr. Derfor blir løs musegift nå forbeholdt profesjonelle skadedyrbekjempere, sier prosjektleder Christian Dons i direktoratet.

Muse- og rottemidler er biocider, det vil si kjemikalier som brukes til å bekjempe uønskede organismer som insekter og gnagere.

I EU reguleres bruken av biocider av et felles regelverk. Dette regelverket er nå blitt en del også av den norske biocidforskriften.

Alle aktive stoffer i et produkt må dermed først godkjennes på EU-nivå. Deretter avgjør Miljødirektoratet om produktet også kan godkjennes for bruk i Norge.

– Rottegift er uansett forbeholdt helt for profesjonelle og kan ikke lenger kjøpes av privatpersoner, sier Dons.

Ny pasta

Musegift i nye varianter blir derimot fortsatt tillatt også for privatpersoner, og det er blant annet kommet en ny type i pastaform som er godkjent av Miljødirektoratet.

– Pastaen er basert på vegetabilske oljer. Den løses opp i munnen til musa, og dermed unngår man faren for hamstring, sier salgssjef Peter Hjuler.

Den nye musegiften selges kun i ferdigfylte åtestasjoner, som gjør at du slipper å ta i død mus. Åtetasjonene kan kun brukes én gang.

– Det nye middelet er sikrere å bruke. Pastaen er også tilsatt et bitterstoff som gjør at husdyr og barn ikke vil spise den, sier Hjuler.

Helserisiko

Mus bør bekjempes, først og fremst fordi de en helserisiko og kan overføre smitte.

I tillegg gnager de i stykker møbler og isolasjonsmaterialer. I verste fall kan mus forårsake kortslutning og brann, fordi de gnager på strømledninger.

– Har du et museproblem, anbefaler vi at du setter ut åtestasjoner der du mistenker at musene kommer inn. Gjerne i kombinasjon med klappfeller, sier Peter Hjuler.

Sørg også for å tette alle glipper rundt dører og vinduer. Mus trenger ikke mer enn 6-7 millimeters åpning for å kunne presse seg inn.

I tillegg bør man fjerne eller sikre andre matkilder.

– Mange har fuglefrø eller hundefôr i garasjen. Det lokker til seg mus. Legg alt slikt i tette beholdere, råder Hjuler.