Vil ikke tillate nedleggelse

Fremtiden til Råde Stasjon er usikker.

Fremtiden til Råde Stasjon er usikker. Foto:

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

Ordfører René Rafshol (H) i Råde og ordfører Jon-Ivar Nygård (Ap) i Fredrikstad har inngått en tverrkommunal og tverrpolitisk allianse mot nedleggelse av Råde stasjon.

DEL

I dag møtte de to ordførerne- bevæpnet med fagfolk fra egen administrasjon- Jernbaneverket i et møte på Herredshuset i Karlshus.

-   Vi mener at Jernbaneverket legger feil tallmateriale og analyser til grunn når de vurderer Råde stasjons fremtid.
Dette sier ordfører René  Rafshol. Han og Nyård mener at Jernbaneverket har vært uklare i forhold til om stasjonen skal opprettholdes i et nytt InterCity-system.

Les også: Slutt på å klatre inn i toget.

–  Råde stasjon blir meget viktig for å unngåtrafikk belastning på i sentrum av Fredrikstad, sikre at flere tar tog mellom Råde og Fredrikstad og arbeidspendling til Oslo, sier Rafshol.

Fredrikstad-ordfører Jon –Ivar Nygård har ingen problemer med å slutte seg til kampen for å opprettholde Råde stasjon også i et lengre perspektiv.
– For befolkningen i Rolvsøy og de vestre delene av Onsøy er Råde stasjon viktig. Det er miljø og trafikkmessig gunstig at disse gruppene unngår å kjøre bil inn til Fredrikstad stasjon for å ta toget derfra, sier Nygård.

René Rafshol understreker også togets rolle i forhold til transport mellom Råde og Fredrikstad.
– Alle tenker på pendling til Oslo når de snakker om Råde stasjon.

Bakgrunn: Jernbaneverkets regnestykke viste at passasjertallet på Østfoldbanen kan øke, hvis toget ikke stopper på Råde. Stasjonens fremtid er i fare.

– Men dersom vi fikk et godt rutetilbud mellom Råde og Fredrikstad så kan strekningen bli meget attraktiv som et alternativ til bilbruk. Over 600 personer arbeidspendler og mange fritidspendler fra Råde til Fredrikstad. Disse kan utmerket godt ta toget fra Råde stasjon i stedet.

-  Den klassiske pendlingen fra Råde stasjon til Oslo vil også øke i tiden fremover. Omkring 500 personer pendler med toget i dag og med de utbyggingsplaner som ligger i Karlshus-området (les Strømnesåsen) så vil dette tallet bare øke.

Jernbaneverket møtte med Elisabeth Nordli og Anne Siri Haugen og den lokale ordførerduoen fikk inntrykk av at de tok synspunktene på alvor.

- Vi vil kjempe for at Råde stasjon opprettholdes også etter etablering av en ny toglinje og Inter City-forbindelsei 2023-2025, sier Rafshol.

Jernbaneverket gir et foreløpig signal på Råde stasjons fremtid i en utredning som kommer i mars.

Artikkeltags