– Jeg tror det er ment til privat bruk som gårdsplasser osv. Jeg vet ikke noe om kvaliteten på denne asfalten, sier Helge Fredriksen til Fredriksstad Blad.

Det er firmaet Beto Mur AS som lanserer en såkalt hurtigasfalt på spann. Hensikten er at du kan reparere asfalthullene selv, rett fra spannet.
– De har ikke markedsført seg mot oss, men det er stadig noe nytt på markedet, fortsetter Fredriksen.

Asfalten kom på feil plass.

Han tror for øvrig at ikke mange velger denne løsningen. Kommunen ønsker heller ikke folk i veiene med asfaltspann.
– På grunn av sikkerheten fraråder vi folk til å lappe hull selv i veiene. Vi rykker forholdsvis raskt ut når vi får beskjed om farlige hull, understreker Fredriksen.

På gangstien ved Lisleby Allé, like utenfor Fredrikstad sentrum, har det åpnet seg et stort hull helt inntil sykkelstien.

Markedssjef i Beto Mur AS, Trygve Amundsen, opplyser til Fredriksstad Blad at de daglig får henvendelser fra folk angående produktet.
– Vi leverer både til fagfolk og entreprenører, men rundt halvparten av henvendelsene gjelder privat bruk. Jeg tror mange er lei huller i veiene som ikke blir reparert. Ikke dermed sagt at vi oppfordrer folk til å ta saken i egne hender når det gjelder offentlige veier, forteller Amundsen.

I fjor ble det registrert 723 veihull i distriktet.

– Produktet er for øvrig godkjent av Statens vegvesen, presiserer markedssjefen.

P.S.  På internettsiden www.fiksgatami.no kan du rapportere problemer med veiene, også blir feilen videresendt til den ansvarlige kommunen og/eller vegvesenet. Man kan også se feil som allerede er rapportert og om feilen har blitt rettet eller ikke.