Gå til sidens hovedinnhold

Vil høre om din helsetilstand

Artikkelen er over 10 år gammel

I løpet av de nærmeste ukene vil 8.000 innbyggere fra Fredrikstad, Råde og Hvaler bli invitert til å delta i Østfold Helseprofil 2011.

– Vi håper folk er positive og stiller opp, sier ordfører i Fredrikstad, Jon-Ivar Nygård.
Det dreier seg om en helseundersøkelse, og samtlige kommuner i Østfold vil delta. På skjemaet som man får tilsendt vil det være spørsmål som dreier seg om selvopplevd helse – altså hvordan folk opplever sin hverdag, både fysisk og psykisk.
– Hensikten er selvfølgelig ikke bare å få en oversikt over helsetilstanden, men på grunnlag av undersøkelsen se hvor vi kan sette inn tiltak for å gjøre livskvaliteten bedre for folk i Fredrikstad, sier Nygård.
Styreleder i Østfoldhelsa, Inger Christin Torp, viser til at det i 2004 ble foretatt en tilsvarende undersøkelse.
– Den viste klart at Østfold har en utfordring, og ligger dårlig an i forhold til store deler av landet for øvrig,
– Vi lå høyt når det gjaldt pillebruk, rus, antall røkere, vi hadde mange på trygd, det var store helseforskjeller i befolkningen, og fylket hadde et lavt utdannelsesnivå, opplyser hun.
– Vi har satt inn flere tiltak med mål å oppnå forandringer, og det blir spennende å se om ting har endret seg, mener hun.
Nygård mener spesielt en ting er viktig.
– Klarer vi å løfte utdannelsesnivået i fylket, løfter vi også den generelle helsetilstand. All erfaring, og alle undersøkelser, viser at det er en sammenheng mellom lav utdannelse og dårlig helse, avslutter han.