En annen blogger, som opprinnelig publiserte kritiske artikler om sjokoladen, skal ha blitt truet så grundig at han til slutt avpubliserte materialet.

I reklamen for produktet hevdes at 9.000 medlemmer er organisert i en serviceforening som bistår nettverket av sjokoladens selgere og representanter i Norge.

Både foreningens kontaktperson og lederen av styret er menn bosatt i Fredrikstad.

Skremt av trusler

Fredriksstad Blad har fått tilgang til originalkorrespondansen mellom partene i saken.

I en e-post til bloggeren truet foreningens kontaktperson med erstatningssøksmål i størrelsesorden et sjusifret beløp i dollar fra moderselskapets advokater. Personopplysninger om bloggerens foreldre og barn, med bilder, ble lagt ut som advarsel på internett – nettverket publiserte en beskrivelse av kjøreruten frem til bloggerens privatbolig – og skrev i en annnen e-post til bloggeren:
«Noen av innleggene på Facebook og de e-poster vi daglig mottar er så sinte og krasse at vi må gjøre vårt ytterste for å roe gemyttene (…) Enkelte ønsker også å samle en gruppe personer for å besøke deg i (…) Vi har selvfølgelig frarådet disse fra å gjøre dette, men det er utenfor vår kontroll.»

Meldinger ble også sendt til bloggerens arbeidsgiver, med påstander om at bloggingen er utført i arbeidstiden. Bloggeren selv hevder å ha skrevet innleggene i løpet av en pappapermisjon. Den negative fokuseringen mot bloggerens arbeidsplass, som er i amerikansk eie, ble til slutt så belastende for jobbsituasjonen hans at de kritiske innleggene ble fjernet fra bloggen.

Dette har ført til at også jeg har mottatt telefoniske trusler 

Publisert på nytt

Dette fikk blogger nummer to til å ta affære.

– Vi ser gang på gang at alternativbransjen i Norge tilbyr behandling eller kosttilskudd med udokumentert effekt, og er som regel alltid drevet av økonomiske motiver, mener Gunnar Roland Tjomlid, som på denne bakgrunnen har publisert den opprinnelige bloggerens artikler på nytt, sammen med enda en bloggers kritiske synspunkter og all korrespondansen mellom den opprinnelige bloggeren og representanter for sjokoladen.

– Dette har ført til at også jeg har mottatt telefoniske trusler om søksmål fra en representant for selskapet, hevder Tjomlid.
– Hvordan reagerer du på dette?

– Jeg tar det ikke særlig tungt. Jeg har blogget om slike saker i seks år, sier Tjomlid.

Legger på røret

Styrelederen i servicenettverket for den aktuelle sjokoladen vil ikke kommentere metodene som hevdes å ha vært brukt i tvisten med bloggerne.

– Jeg er bare et vanlig medlem, sier Fredrikstadmannen.

– Ifølge offentlige registre er du styreleder i selskapet. Vårt spørsmål er om de påståtte truslene medfører riktighet, om saken er behandlet i styret og hva du som styreleder eventuelt synes om fremgangsmåtene og ordbruken?

– Jeg kjenner til deler av saken fra noen e-poster jeg har fått kopi av, men jeg tror ikke den er behandlet i noe styremøte det er skrevet referat fra. Ellers har jeg ingen kommentarer. Takk for samtalen …

Ikke tilgjengelig

Fredrikstadmannen som beskyldes for å ha fremsatt truslene mot bloggerne har ikke vært tilgjengelig for kommentar. Fredriksstad Blad har sendt ham både sms og e-post og ringt ham flere ganger, etter at han tirsdag skal ha fremsatt søksmålstrusler også mot den nye bloggeren.

Fjernet kontaktlister

To menn i slutten av 50-årene fra Fredrikstad leder nettverket som selger den omstridte sjokoladen.

Selv hevder bakmennene at de bare driver et servicenettverk og ikke salg, men domeneeieren på internett er den samme 57 år gamle Fredrikstadmannen som er oppgitt som kontaktperson.

Etter at Fredriksstad Blad publiserte saken om påståtte trusler mot flere bloggere på f-b.no tirsdag kveld, er alle kontaktnavn, telefoner og e-postadresser fjernet fra hjemmesidene til virksomheten.

Fredriksstad Blad tok utskrifter av opplysningene før de ble slettet. De viser at en lang rekke selgere i Østfold og over hele landet er involvert i virksomheten, ifølge selskapet selv har de 9.000 medlemmer.

Stor omsetning

Ifølge offentlige registere omsatte det amerikanske moderselskapet for mer enn 350 millioner US dollar i 2011.

Omsetningen i Norge var i fjor 2,3 millioner kroner.