Gå til sidens hovedinnhold

Ventet ni måneder - så døde hun

Artikkelen er over 10 år gammel

Enker og enkemenn i Fredrikstad opplever å vente i over ett år på å få utbetalt etterlattepensjon fra NAV. – Helt horribelt, sier brukerombud Bente Rekve.

Hun er fortørnet over flere henvendelser hun har fått fra eldre mennesker om NAV-sendrektighet.

– Finner seg i for mye

– Dette er hjerteskjærende saker og det er grunn til å mistenke at det er flere tilfeller der ute enn hva vi kjenner til. Generelt er de eldre altfor tålmodige og finner seg i for mye før de klager, sier Rekve.

Del på Facebook

Overfor Fredriksstad Blad gir hun eksempler på to saker hun personlig har reagert sterkt på:

* I november 2009 ble brukerombudet kontaktet av en over 80 år gammel Fredrikstad-kvinne. Kvinnen fortalte at hun hadde blitt enke i juni og umiddelbart søkt om etterlattepensjon. Brukerombudet sporet søknaden til avdelingene NAV pensjon og samordningsenheten. Etter flere purringer fikk enken omsider beskjed om at etterlattepensjonen ville bli utbetalt 19. mars 2010 – trekvart år etter at ektemannen døde. Kun én måned senere døde hun selv.

– Hun fikk betalt gravstøtten til sin avdøde mann før hun døde, noe som var veldig viktig for henne, forteller Bente Rekve.

Ventet over ett år

* I april 2009 kontaktet en enkemann brukerombudet i samme ærend. Han hadde da ventet et halvt år på etterlattepensjon fra NAV etter konas bortgang. Brukerombudet måtte bistå med utallige purringer før saken gikk i orden. Da hadde det gått over ett år siden kona døde.

Og disse to sakene er langt fra de eneste:

– Totalt bisto vi eldre mennesker i åtte enkeltsaker mot NAV i fjor som handlet om pensjon. For øyeblikket jobber vi også med andre enkeltsaker som ikke er endelig avgjort og som kjennetegnes av at hele saksbehandlingen har tatt veldig lang tid, forklarer brukerombudet.

Hun mener det primært er hos NAV pensjon skoen trykker i den voldsomme organisasjonen. Denne enheten ligger i Oslo og er atskilt fra den lokale saksbehandlingen ved NAV Fredrikstad.

– Arroganse

Varaordfører Ingrid Willoch reagerer kraftig på at etterlatte eldre må vente på vedtak om etterlattepensjon inntil de selv står på terskelen til døden.

– Vi har eksempler i fleng på at eldre må vente altfor lenge. Jeg blir ganske arg når jeg leser og hører om disse tilfellene – spesielt fordi det ser ut til å være en arroganse i dette systemet som ikke er bra, fremholdt hun da formann- skapet ble orientert og brukerombudets årsmelding forrige uke.

- Dette beklager vi

 NAV erkjenner at det har tatt altfor lang tid å behandle enkelte saker om etterlattpensjon - og beklager situasjonen.

 – Vanligvis bruker vi én til tre måneder på denne type saker, sier seksjonssleder i NAV, Anders Sørby.

– Men i en kortere periode i 2010 hadde vi noen utfordringer som kan ha medført forsinkelse av utbetaling til enkelte mottagere av gjenlevende ytelse og det beklager vi, tilføyer han.

Sørby hevder situasjonen nå er en annen, og at de fleste sakene blir behandlet «forholdsvis raskt».

– Hvis vi bruker mer enn en måned på å behandle saken, skal den som søker få beskjed om hvor lang tid vi regner med å bruke på saksbehandlingen.
Enker og enkemenn må selv søke om gjenlevende pensjon.

Når den gjenlevende mottar egen uføre- eller alderspensjon ved dødsfallet er fremgangsmåten at NAV automatisk omregner gjenlevendes grunnpensjon til full grunnpensjon.

NAV sender den gjenlevende vedtaksbrev med informasjon og søknadsskjema om gjenlevenderett.

Kommentarer til denne saken