Omtrent slik er mytene om situasjonen langs Østfolds grenser.

– Heldigvis er ikke scenariet så ille. Men Østfold-politiet har betydelige utfordringer innenfor grense- kriminalitet og organisert kriminalitet. Aktørene i dette spillet blir mer og mer avanserte.

Tommy Brøske er politiinspektøren som siden 2011 har ledet den enheten i Østfold-politiet som på byråkratspråket kalles SEUT.
Det har ikke noe med elvemunningen i Fredrikstad å gjøre. SEUT står for Sentral Etterforskning og Utlendings Enhet.
Ligger midt i Sarpsborg sentrum og skal nå få det noe enklere navnet Felles Kriminalenhet. Enheten har 50 stillinger og skal styrkes ytterligere.

– Østfold er innfallsporten for den utenlandske organiserte kriminaliteten, forklarer Tommy Brøske.

– Vi har 18 grenseoverganger. Bare over Svinesund passerer mellom 12-15 millioner reisende hvert år, sier Tommy Brøske.

– Men den grensesprengende kriminaliteten foregår ikke nødvendigvis her. Østfold blir et transittfylke og kriminalitetsutøvelsen skjer ofte andre steder i landet. Men fordi vi befinner oss ved porten til Europa er det politiarbeidet vi foretar her av stor betydning for hele nasjonen.

LES OGSÅ: Tollvesenet vil lagre data om bilpasseringer

LES OGSÅ: Beslagla nesten tre ganger så mye hasj

Fjerde generasjon politimann

Tommy Brøske er bokstavelig talt født inn i politiyrket på Mysen. Hans oldefar Olaf Brøske var legendarisk lensmann i Eidsberg, hans bestefar Sverre Brøske var lensmannsbetjent i Eidsberg og Skiptvet og hans far Ingvar var lensmann i Rakkestad og administrasjonssjef for Sarpsborg politidistrikt. Men Tommy Brøske mener at denne arvelige ballasten like gjerne kunne ført ham bort fra politiet.

Jeg ble veldig glad i Hvaler. Så glad at jeg bosatte meg der i 1996. På Skjærhalden

– Jeg opplevde hvordan far sjelden fikk fred. Hjemmevakter, telefoner til alle døgnets tider og mye fravær. Det var heller ikke noe press hjemme om at jeg skulle velge politiyrket, forteller fjerde generasjon politi Brøske. Derfor ble det, etter noen år i Forsvaret, opptak på Politiskolen i 1993.

Som så mange andre unge politirekrutter søkte han seg til plikttjeneste ved Hvaler lensmannskontor.

– Jeg hadde lensmann Arne Nilsen som sjef. I Hvaler tidobles innbyggertallet på sommerstid og lensmannskontoret har alltid tatt inn mange ekstra, forteller han.

Det ble tre måneder i idylliske omgivelser og idyllen var såpass fullbrakt at den da 22 år gamle også traff sin kommende hustru på Hvaler. Hege Bustgaard het hun og var sivilt ansatt på lensmannskontoret. Hun har også aner inn i politiyrket. Hennes onkel er tidligere lensmann Petter Bustgaard på Hvaler og hun er selv sivilt ansatt på Fredrikstad politistasjon. De holder det i slekta politifamilien Brøske.

– Jeg ble veldig glad i Hvaler. Så glad at jeg bosatte meg der i 1996. På Skjærhalden - nærmere fire mil fra arbeidsplassen i Sarpsborg.

– Men det går helt fint. Når jeg passerer «Hvalerporten»- brua over Puttesundet, og ser horisonten åpne seg, så legger jeg bokstavelig talt jobben bak meg.

Jeg skal ikke svartmale situasjonen. Men den organiserte kriminaliteten blir mer og mer avansert

Etter plikttjenesten på Hvaler, tok Tommy Brøske nye åtte måneders plikttjeneste på Tune og Varteig lensmannskontor.

I 1996 begynte han ved Fredrikstad politikammer. Og kan skilte med 13 år i operativ tjeneste. Deriblant i den daværende nyopprettede uropatruljen i Fredrikstad.

Bak den rolige, ganske milde fasaden skjuler det seg en politimann med betydelig erfaring fra kriminalitetsbekjempelse på gateplan.

Derfor var det ingen som stusset da Tommy Brøske selv deltok aktivt i kontrollen av Bandidos- festen på Nabbetorp sist lørdag. Enprosentsklubbene er en del av det organiserte kriminalitetsbildet i Østfold.

– Jeg skal ikke svartmale situasjonen. Men den organiserte kriminaliteten blir mer og mer avansert. De observerer våre metoder og utvikler sine mottrekk. Et eksempel er det vi har sett i det siste der smuglerne bygger om bilenes fjæring slik at det ikke skal synes at de er tungt lastet. Det er lenge siden vi registrerte at de også utstyrte bilene med falske eller stjålne lokale norske registreringsnummer for å vekke mindre mistanke.

Tommy Brøske sier at et årvåkent publikum er et viktig våpen mot organisert kriminalitet. Og et publikum som tenker forebygging.

– Det kan se ut som vi har klart å demme opp for tyverier av båter og motorer i havne- og marinaanlegg. Både fordi publikum er mer observante og at marinaeierne er blitt flinkere til å sikre seg.

LES OGSÅ:  – Vi hadde full kontroll på dem

Vi må sikre oss bedre

– I snille Norge har vi jo ingen sterk tradisjon for å sikre våre verdisaker. Men den tiden kan desverre være forbi.

Tommy Brøske er bekymret for et utviklingstrekk der den utenlandske organiserte kriminaliteten samarbeider med den norske.

– Det er all grunn til å understreke at det ikke bare er utlendinger som bedriver kriminalitet her i landet. De gamle kjenningene og de norske organisasjonene er fullt ut aktive. Og vi ser en økende profesjonalisering der miljøene får «kontrakter» av hverandre. De skifter kriminalitetsområde, de skifter «personell» og de varierer modus. Dette gjør vår etterforskning enda mer utfordrende.

Det er for det første ikke slik at det velter inn med rumenske tiggere og organiserte kriminelle til Norge

Tommy Brøske har en klar oppfatning om bevæpning av politiet. Men den vil han holde for seg selv. Han er lojal mot den politiske ledelsen i Justisdepartementet.

De som kjenner Tommy Brøske karakteriserer ham som gjennomtenkt og en god strateg.

Han vil heller ikke flagge sitt standpunkt i spørsmålet om tiggerforbud. – Men jeg kan si såpass at det bør være ulike lokale tilnærminger til problemet.

Den felles kriminalenheten han leder skal håndtere flere saker enn grensekriminalitet og organisert kriminalitet.

LES OGSÅ: Kripos: Litauen-kriminelle stor trussel mot Norge

Andre oppgaver er: Utlendingsforvaltning, Sedelighet, grove voldssaker, miljøkriminalitet, øko-teamet i fylket, kriminalteknikk og brannetterforskning inngår også i enhetens arbeidsområder.

Når det gjelder grensekriminaliteten vil Tommy Brøske gjerne drepe noen myter.

– Det er for det første ikke slik at det velter inn med rumenske tiggere og organiserte kriminelle til Norge. Men det er helt klart et nytt fenomen som vi ikke hadde for bare noen år siden. Og dette er et område i vekst der Østfold har betydelige kontrolloppgaver mot tog, buss, biltrafikk og ikke minst på Moss lufthavn Rygge.

Men ifølge Schengensamarbeidet så har vi i utgangspunktet ikke anledning til å kontrollere enkeltpersoner på grensen, dersom det ikke er berettiget grunn til mistanke mot vedkommende. Men mot reisende fra tredjepartsland. altså utenfor Schengen, kontrollerer vi alle og det finnes en rekke grunner som kvalifiserer til både utvisning og bortvisning.

Tommy Brøske vil helst snakke fag, men vår research har avslørt at han var en habil skihopper i guttedagene.

Skihopptradisjoner i familien

Vardebakken i Mysen har han tuktet. En 60 meters bakke som i østfoldsammenheng er betydelig.

Faren hans – Ingvar – tok flere lokale mesterskap i den bakken.

– Men jeg utviklet ikke hoppingen opp mot pappas nivå. Jeg likte fotballen bedre og fikk en del kamper. Dessuten var det et godt skimiljø i Indre Østfold. Jeg husker bare snørike vintere i ungdommen.

Tommy Brøske røper også et musikalsk sinnelag. I flere år har han vært med i Hvaler Musikkforening og spilt trommer i korpset.

For øvrig i sin tid startet av lensmann Arne Nilsen- Tommys første sjef. Han spiller også trommer i tradjazzbandet Musehogget TradBand på Skjærhalden.

Men så – mot slutten av intervjuet – røper han enda en ukjent side av seg selv. Den nøkterne politiinspektøren spiller i noe som man med litt godvilje kan kalle et rockeband.

– Rock er vel å ta i, smiler han.

– Skriv heller popmusikk og dansemusikk.

Navnet er i hvert fall ganske fancy – Dimlit Road. Nå er medlemmene litt opptatt, men til høsten blir det spillejobber på Hvaler igjen.