Identiteten til pasienten ble verken kontrollert ved sengeposten eller før den omfattende undersøkelsen ble startet. Slik klarte de ansatte ved Sykehuset Østfold å begynne undersøkelsen på feil pasient.

- En identitetskontroll skal alltid gjennomføres, påpeker sykehusets pasientsikkerhetsutvalg.

Les også: Fikk gal dose intravenøs.

Det kommer det frem av sykehusets 3-3-meldinger for uønskede hendelser.

Alvorlig hendelse

Det var først da de ansatte spurte om pasientens medisinkurve at det ble oppdaget at pasienten var forvekslet med en annen.

- Dette var spesielt viktig siden pasienten ikke kunne gjøre rede for seg, heter det i meldingen.

Ifølge sykehuset fikk pasienten betydelige plager på grunn av den unødvendige undersøkelsen.
- Hendelsen medførte behov for medisinsk oppfølging og forlenget sykehusopphold, står det i 3-3-meldingen.

- Dette er en alvorlig hendelse hvor kontrollrutinene har sviktet i flere ledd, skriver Pasientsikkherhetsutvalget i Sykehuset Østfold (PSU).

Les også: Glemte kreftpasient.

Pasientutvalget presiserer at det er legen som skal utføre inngrepet, som har ansvaret for at det er riktig pasient man behandler.

Sykehuset opplyser at de har satt i gang tiltak, som går på rutiner for identitetskontroll, for å hindre at en liknende hendelse skjer i fremtiden.