Han får støtte av flere eksperter, Kunnskapsedpartementet inkludert.

Ingen hjemmel

I «Tidsskrift for strafferett 2001» har Riksadvokaten en gjennomgang av en klage på en narko-aksjon ved Vestby videregående skole i 1998. Rektor tok initiativ til aksjonen, og politiet stilte med åtte tjenestemenn og to hunder.

I Fredrikstad stilte politiet torsdag med ti tjenestemenn inklusive fem politistundenter og én hund.

En lærer og tjue elever i rettslære klaget i 1998 til Riksadvokaten, som skriver i klagebehandlingen at en viktig del av aksjonen var at det skulle virke forebyggende, men at det «er på det rene at det ikke foreligger noen lovhjemmel som tillater utvendig undersøkelse av elevenes sekker ved hjelp av hund i forebyggende virksomhet.»

Og Riksadvokaten konkluderte: «Politiet har ikke hjemmel til å gjennomføre aksjonen på den måten som ble valgt.»

Les også: Lærere; - Politiet er velkomne tilbake

Gjentar konklusjonen

Saken er gjengitt i «Utdanningsnytt» nummer 4, publisert på internett i april i år. Der gjentar konstituert statsadvokat Tone Aase ved Riksadvokatembedet det samme:

– Denne typen saker er ikke behandlet siden klagesaken i 1998, men konklusjonen fra den gang står ved lag.

Jusprofessor Jon Thorvald Johansen er også helt klar i sin tale:

– Hvis en konkret mistanke ikke foreligger, er det ikke adgang til å gjennomføre narkotikarazzia mot elevene, sier Johnsen.

Og Kunnskapsdepartementet presiserte etter hendelsen på Vestby i 1998 overfor landets fylkeskommuner at «Opplæringsloven gir ikke hjemmel til å ta inn bestemmelser om tvungen ransaking av elever og deres eiendeler.»

Brevet ble utformet i samarbeid med Riksadvokaten.

Les også: Sjokkerte elever etter politi-razzia