– Ulovlig bruk av narkohund mot elever

juridisk konklusjon Narkoaksjonen mot Frederik II og andre skoler i fjor høst er ulovlig, mener advokat. Daværende elevrådsledere Malin Krå Simonsen og Vetle Børresen reagerte den på samme måte: at aksjonens form var mer egnet til å skape konflikt enn å virke holdningsskapende. arkivfoto: geir a. carlsson

juridisk konklusjon Narkoaksjonen mot Frederik II og andre skoler i fjor høst er ulovlig, mener advokat. Daværende elevrådsledere Malin Krå Simonsen og Vetle Børresen reagerte den på samme måte: at aksjonens form var mer egnet til å skape konflikt enn å virke holdningsskapende. arkivfoto: geir a. carlsson

Av
Artikkelen er over 6 år gammel

– Ulovlig og i strid med menneskerettigheter, konkluderer advokat Jon Wessel-Aas om den omdiskuterte narkoaksjonen mot elever i fjor høst.

DEL


En slik aksjon ble blant annet gjennomført ved Frederik II videregående skole i Fredrikstad høsten 2011.
Elever var i opprør over at en stor gruppe politifolk med og uten uniform og med narkohund undersøkte elevers eiendeler og foretok avhør.

Les også: Elever i sjokk etter razziaen

Strider mot menneskerett

– Jeg har bistått Elevorganisasjonen i Oslo på ideelt grunnlag, opplyser advokat Jon Wessel-Aas. På nettstedet «§ Uhuru» offentliggjør han sin konklusjon:

«Tiltaket både mangler lovhjemmel og vil uansett være i strid med flere menneskerettskonvensjoner.»

Dermed er advokaten kommet til den samme konklusjon som Riksadvokaten kom med i en tidligere aksjon av lignende karakter:

«Det er ulovlig å bruke narkohund på denne måten.»

Les også: Ulovlig bruk av narkohund

Inngrep i privatsfæren

– I lengre tid nå har politiet etter avtale med skoler rundt om i landet kommet på uanmeldte besøk i klasserom på videregående- og ungdomsskoler med narkotikahunder, som ledd i hva skolene og politiet kaller «forebyggende» arbeid mot narkotikabruk og handel blant skoleelever, skriver advokaten.

Måten dette har foregått på har vekket debatt om hvorvidt skolens og politiets praksis er lovlig.

– Det dreier seg om et inngrep i elevenes privatsfære, som etter blant annet Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK) krever forankring i lov.

– Det samme vil følge av det alminnelige legalitetsprinsippet i norsk rett. For barns vedkommende er retten til personvern dessuten presisert i FNs barnekonvensjon, hvor det fremgår at ingen barn skal utsettes for vilkårlig eller ulovlig innblanding i deres privatliv, skriver advokaten, som også viser til at Barnekonvensjonen i likhet med EMK skal virke direkte som norsk lov og med forrang overfor blant annet straffeprosessloven, i tilfeller av motstrid.

Ingen konklusjon

Spesialenheten for politisaker har hatt dette spørsmålet til vurdering i flere måneder, men har ennå ikke konkludert, etter at Elevorganisasjonen i Oslo anmeldte politiet.

Rektor ved Frederik II, Jens Nicolaisen, har hele tiden hevdet at han forholder seg til politiets vurderinger når det gjelder spørsmålet om lovligheten.

Politiførstebetjent Ragnar Foss, sentral leder av det holdningsskapende arbeidet mot rusmisbruk blant ungdom, ønsker ikke å kommentere advokatens konklusjoner, fordi saken fremdeles vurderes av Spesialenheten for politisaker.

– Foreløpig forholder jeg meg til at aksjonen er lovlig, sier Ragnar Foss.

Støtter advokaten

– Jeg har hele tiden ment at aksjonens form var å ta for hardt i, sier Rune Vold Valberg, elevombud i Østfold.

– Forebyggende arbeid er viktig, men denne aksjonsformen ble utført på en slik måte at elevene er påført ubehag og følte seg mistenkeliggjort, sier Valberg.
 

Artikkeltags