INNLEGG:

I onsdagens kronikk i Fredriksstad Blad kommer Freddy Fjellheim med kraftig kritikk av Litteraturhuset Fredrikstad og undertegnedes lederstil.

Ifølge Fjellheim har jeg opptådt arrogant og uvederheftig i forbindelse med planlagt samarbeid om poesiprogrammet.
 
Underveis i planleggingen, viste det seg at det ikke var mulig å komme til enighet om hvordan samarbeidet skulle foregå. Etter å ha brukt svært mye tid og ressurser på å forsøke å finne løsninger med Fjellheim, hans fagforeninger og advokater, måtte vi til slutt konstatere at dette ikke lot seg gjøre.
 
Jeg ønsker ikke å gå i detaljer på årsakene til at samarbeidet ikke kunne realiseres, men konstaterer at vi har ulik oppfatning av saken og av faktaene i den. Når det er sagt, tar jeg kritikk på alvor. Jeg er oppriktig lei meg for at Fjellheim føler seg dårlig behandlet.
 
Vi vil fortsette å gjøre vårt ytterste for å skape og opprettholde sterke og robuste relasjoner med byens kulturliv. Det er vi avhengig av, noe vi har innsett helt siden vi startet planleggingen av huset.