Therese, som mange sikkert husker som ernæringsfysiolog i våre FB Aktiv-artikler for en tid siden, har forberedt prosjektet siden i høst. Nå skal det verves deltagere i målgruppen.

– Det vi ønsker å finne ut mer om, er hvilken effekt et nytt designet behandlingstilbud bestående av veiledet fysisk aktivitet og kostholdsopplæring har for kvinner med spiseforstyrrelsene bulimia nervosa eller overspisingslidelse, forteller hun.

Kjente støttespillere

Med «vi» mener hun velkjente professor Jorunn Sundgot-Borgen, som leder prosjektet, og professor Jan Rosenvinge fra Universitetet i Tromsø.

Man søker etter 105 kvinnelige deltagere som lider av bulimi eller overspising. Alder mellom 18 og 35 år, og med BMI 17,5-35. Aktive idrettsutøvere, personer som har vært under behandling de to siste årene, pluss personer med alvorlige tilleggslidelser er ikke aktuelle.

Deltagerne må bo i en avstand som muliggjør ukentlige besøk ved Norges idrettshøgskole.

Tre grupper

– Spørsmålet vi søker etter et svar på, er hvilken effekt kombinasjonen av fysisk aktivitet og kostholdsrådgivning har sammenlignet med tradisjonell kognitiv terapi alene, forteller Therese.

Deltagerne deles i tre grupper. En gruppe med fysisk aktivitet og kosthold, en gruppe med kognitiv terapi, og en kontrollgruppe som bruker vanlig behandling, blant annet styrt av fastlege.

Prosjektet skal vare tre år, og for Thereses del føre frem til en doktorgrad.