- Det blir tatt ut tiltale mot fire personer fra Østfold. Tre er fra Fredrikstad og en person er fra Moss, sier etterforskningsleder John Torger Konstad til Fredriksstad Blad søndag ettermiddag.

En av de tre fra Fredrikstad er for tiden bosatt i utlandet.

500 datamaskiner

Saken har tatt to år å etterforske, og ble først avslørt av Dagens Næringsliv i en omfattende reportasjeserie som avisen også vant den prestisjetunge SKUP-prisen for. Sakene fikk Sør-Trøndelag politidistrikt til å starte opprullingen av en omfattende virksomhet omkring produksjon, distribusjon og innførsel av dopingmidler og råvarer for egenproduksjon.

En av enkeltsakene knyttet til den omfattende etterforskningen starter i Sør-Trøndelag tingrett i morgen, mandag, og vil pågå i hele 12 uker. Blant de 110 siktede er hele 20 personer siktet for organisert kriminalitet.

I politiets beslaglagte materiale, er det blant annet 500 separate datamaskiner og 500.000 gigabyte med data. Politiet har også avslørt dopingfabrikker både i Oslo og Trondheim.

Politiets operasjon går under navnet "Operasjon Gilde," og ble startet i Trondheim i desember 2011 i kjølvannet av artiklene i Dagens Næringsliv. Til sammen 14 politidistrikter landet over har vært involvert i etterforskningen, og flere selskaper skal også ha status som siktet i det store sakskomplekset som ble rullet opp.

Tiltales denne våren

En av de tre fra Fredrikstad er tilknyttet et treningsstudio.

Konstad opplyser at tiltaler mot de tre er ventet å foreligge på vårparten, og at saken mot en av dem vil gå for retten på Romerike sammen med saken mot fire andre tiltalte der.

Mannen som er tilknyttet treningsstudioet har etter politiets mening vært delaktig i omsetningen via den internettbaserte "dopingbørsen" Anabolic Forum som ble avslørt av Dagens Næringsliv.

LES OGSÅ: Kaster ut medlemmer som bruker anabole steroider.

Etter hva FB kjenner til, ble forløperen til denne dopingbørsen etablert av en person fra Moss, og et firma fra Sarpsborg sto bak den rent tekniske opprettelsen av det. Det bekrefter Konstad:

- Denne nettsiden ble senere til Anabolic Forum, og var forløperen til nettstedet vi senere tok beslag i, bekrefter Konstad overfor avisen.

Hva gjelder mannen fra Fredrikstad med treningsstudiobakgrunn, har politiet en klar oppfatning av hva som har vært hans angivelige rolle:

- Vi mistenker ham for innførsel av råvarer for produksjon av dopingmidler, og har knyttet ham til innførsel av både såkalt "råpulver" og av ferdige produkter, sier Konstad til Fredriksstad Blad.

Hadde etterforskere boende i Fredrikstad

- Vi hadde etterforskere boende i Fredrikstad mens opprullingen pågikk. Vi ransaket både i treningsstudioet og på privatadresser knyttet til både Fredrikstad og Moss under etterforskningen, sier Konstad - og bekrefter at samtlige fra Fredrikstad og Moss ble knyttet til saken svært tidlig i etterforskningen.

- En av de tre fra Fredrikstad satt i varetekt i flere varetektsperioder, sier han.

- Vi ser også, når det gjelder mannen som er tilknyttet treningsstudioet, at han har fått hjelp med denne innførselen. Blant annet er det brukt adresser i Strömstad for å ta imot disse dopingmidlene, og det er også misbrukt en del navn. Det har dermed vært folk trukket inn i denne saken som i utgangspunktet ikke burde ha vært det, sier Konstad.

LES OGSÅ: Bestemor (66) dømt for doping.

Han opplyser at etterforskerne hans også fikk bistand fra politiet i Fredrikstad:

- Vi hadde kontakt med Lasse Steve ved politiet i Fredrikstad, som blant annet bisto med pågripelser, ransakinger og etterfølgende avhør - etter at våre folk hadde dratt fra byen, sier han.

Totalt har 130 personer vært underlagt etterforskning for å ha deltatt i omsetningen av ulovlige dopingmidler. I april 2013 ble også en betrodd leder i Trondheim kommune dømt for hvitvasking knyttet til dopingsaken - som også er den største saken Sør-Trøndelag politidistrikt noen gang har etterforsket.

Tiltalepunktene mot mennene som skal for retten i Sør-Trøndelag tingrett i morgen, dreier seg om blant annet mafiavirksomhet, innførsel og salg av dopingmidler, produksjon, hvitvasking av penger, trusler og forsøk på bevisforspillelse. De alvorligste forholdene blant disse punktene har en strafferamme på hele 11 års fengsel.