Tar oppgjør med "gretne gamle gubber" i Råde

Råde Venstre og Christian Holstad Lilleng har brukt Facebook siden til Råde kommune.

Råde Venstre og Christian Holstad Lilleng har brukt Facebook siden til Råde kommune. Foto:

Av
Artikkelen er over 9 år gammel

Venstres ordførerkandidat i Råde legger lite i mellom når han på sin egen Facebook-profil forklarer hvorfor bygdas unge ikke engasjerer seg i lokalpolitikken.

DEL

Ingen ønsker å engasjere seg i lokalpolitikken” er en vanlig klage fra lokalpolitikerne i Råde. ”Vi får ingen unge med oss” er en annen - ”hvorfor det?” undres det. Svaret på det er enkelt; fordi gretne gamle gubber dreper den politiske interessen i Råde.

Slik åpner Christian Holstad Lilleng sitt innlegg på sin egen Facebook-profil. Venstres ordførerkandidat i Råde forteller blant annet om "Drittslenging på stands" fra det han mener er "gutta på 60+). Hele innlegget er gjengitt under. Du kan også lese det her: 


"Gretne gamle gubber dreper den politiske interessen i Råde"

Snittalderen på politikerne i Råde går bare oppover og oppover. Ved forrige kommunevalg var det totalt kun syv personer TIL SAMMEN på de 7 representerte partienes lister som var under 30 år, og det er få forandringer i toppen av de listene som har blitt publisert for 2011-valget så langt. I Høyre har snittalderen på topp-fire gått opp ti år siden sist kommunevalg, mens  i Frp har snittalderen steget med to år på tross av at han som var den antatte ordførerkandidaten Odd Karlsen (71år) har flyttet og dermed er uaktuell for listen (med ham; +6år). I tillegg til at alderen går opp, så går antallet personer på listene ned. Høyre har for eksempel et tap på 16%, mens SV ikke en gang stiller liste til høstens valg i Råde.


Del på Facebook

I reetableringen av partiet jeg selv hører til, Venstre, har vi vært opptatte av å snakke med folk og ikke til folk. Når folk får snakke og ikke blir prediket til får man vite masse, og den gjengse oppfatningen på hvorfor den politiske interessen er dalende i Råde er at ”døm gretne gamle gubbæne er en fare for demokratiet”.  Rådesokningene sitter med en følelse av at de eldre politikerne dreper initiativene og nyskapingen gjennom å holde fast på de syv mest farlige ordene for Rådes videre utvikling; ”sånn har vi ente gjort det før!

I begynnelsen av mitt eget engasjement fikk jeg være i fred for disse gretne gamle gubber – de så vel på meg som en særing som trodde på et eventyr om at Venstre kunne komme tilbake i kommunestyret igjen. Nå som snøballen har begynt å rulle, medlemmene strømmer til partiet og valglisten er klar begynner også vi i Venstre å merke ”de forstår ikke hva dette går ut på”-holdningen fra disse gutta på 60+. Vi har vært utsatt for drittslenging på stands, partikollegaer får slengbemerkninger i sosiale sammenkomster, og nå forsøker to eldre herremenn fra hvert sitt parti å fortie undertegnede på Råde kommunes facebook-side gjennom å være såre enige om at politikk ikke hørte hjemme på kommunens side.

Min umiddelbare tanke er som følger; Dersom de gamle gretne gubber er slik mot alle ”oppkomlinger” er det da rart at ingen vil engasjere seg i politikken i Råde? Jeg er blitt særdeles hardhudet etter fem år i toppidretten så jeg bryr meg ikke om hva som blir slengt etter/til meg, men synes der er forferdelig trist at de dreper interessen fra de yngre gjennom slike holdninger. Et typisk eksempel på dette er fra i høst når det kom ei ung jente bort på en av våre stand’er og fortalte at hun hadde kjempelyst til å engasjere seg i et av partiene i Råde men at hun ”ikke orket fordi de var bare gamlinger med der som det var umulig å rokke ved”.

Dersom man går inn på den nevnte Facebook-siden til Råde kommune finner man tre politiske saker; at den 18-årige Råde-jenta Lisa Halvorsrød har blitt valgt inn i fylkesstyret til Unge Venstre, at engasjementet rundt mitt ordførerkandidatur er stort og at undertegnede er oppgitt over den elendige samferdselspolitikken i Norge. Dersom informasjon om politisk engasjement er reklame, så får vi heller være  enige om å være uenige om det; Jeg henviser til kommunens egne retningslinjer for siden hvor det blant annet står at du der kan ” si din mening til politikerne!”. Pr definisjon vil det si at politikerne skal og engasjere seg på den siden!

Om ”de gamle gretne gubber” ønsker å fortsette å leve i skyggene - uten å vise Rådes innbyggere hva de tenker, gjør og hvor de ønsker å få Råde - så kan de i alle fall slutte å klage på rekrutteringen. Råde-partiene er ikke synlige i de sosiale medier, hjemmesidene for de fem partiene i kommunestyret er oppdatert 10 – ti - ganger TILSAMMEN på et halvt år (!) og man kan telle på en hånd kronikker og leserinnlegg fra Rådes politiske partier i lokalavisene de siste månedene. Fortsetter denne trenden vil valglistene bare bli kortere, eldre og enda mer dominert av mannfolk, og til slutt vil flere ende som SV; uten muligheter til å stille liste.

Men det er mulig å snu den negative trenden dersom man er interessert i å tenke litt nytt. Råde Venstre har nær tredobling i medlemsantallet på 15 måneder, styret har hatt en aldersreduksjon på 20 år selv om det er utvidet med to personer, hjemmesiden er en av Norges mest besøkte politiske sider, valgprogrammet er klart og valglisten er klar. Tilbakemeldingene går ut på at Rådesokningene har lyst til å engasjere seg, og de har meninger, ideer, ønsker og mål for seg, familien og Råde!


Del på Facebook

Det å få mange på listen kommer ikke av seg selv; man må være ydmyk og spørre om hjelp! Selvfølgelig er det noen som har sagt nei til å stå på Råde Venstre-listen, men listen har blitt lang og meget godt sammensatt; 30 personer fordelt på 15 menn og 15 kvinner, 16 under 40 år og 14 over 40 år (9 under 30år), bosettingsmessig er det 16 fra Tomb/Saltnes og 14 fra Karlshus og omegn, og aldersgjennomsnittet på topp-fire er redusert med 16 år fra 52 til 36. Hele poenget er at man må vise seg frem, spørre og engasjere innbyggerne - ikke gjemme seg bort og skape avstand! Et lysglimt i mørket er at tre av partiene i Råde har valgt/innstilt forholdsvis unge ordførerkandidater.

Uansett håper jeg at ungdommene i Råde gjør opprør på de ulike nominasjonsmøtene som nå følger på rekke og rad utover vinteren, og at de gamle gretne gubber innser sine begrensninger og vurderer sine plasser på listene. Samtidig håper jeg virkelig at de samme ungdommer og de samme gamle gretne gubber tar godt vare på de godt voksne engasjerte medlemmer som er kreative, åpne og som ser fremover – vi trenger folk i alle aldre i politikken i Råde!

For egen regning:

Christian Holstad Lilleng

Ordførerkandidat Råde Venstre

Artikkeltags