Ifølge NRK Østfold er det ingen instanser i LO i fylket som ønsker at Svein Roald Hansen skal få fornyet tillit på Østfold-benken i Stortinget.

Heller ikke LO Fredrikstad skal støtte Hansen, noe de imidlertid gjorde før forrige stortingsvalg. Nå gir de sin tillit til Thor Erik Forsberg fra Sarpsborg.

På nominasjonslisten til den lokale foreningen er det kun ett navn fra Fredrikstad: Siri Martinsen. Hun jobber som fylkessekretær for Arbeiderpartiet. Fredrikstad LOs liste ser slik ut:

  • Thor Erik Forsberg, Sarpsborg
  • Siri Martinsen, Fredrikstad
  • Stein Erik Lauvås, Marker
  • Irene Johansen, Moss

Ifølge NRK Østfold skal misnøye med Hansens syn på vikarbyrådirektiv-saken (Hansen var for), lite jobbing for Østfold og alderen hans være årsaker til at han nå har mistet støtte.

Verken LO Fredrikstad eller Hansen selv ønsker å kommentere saken overfor NRK.

Det gjør heller ikke LOs distriktssekretær Ulf Lervik. Han sitter i APs nominasjonskomité, som etter sommeren skal legge frem en liste på tjue navn for partiets medlemmer.