– Jeg sier ikke at Ap og LO er fascister. Men dette manifestet representerer et demokratisk problem, noe både LO og Ap bør innse. Bindingen mellom et parti og en arbeidstagerorganisasjon var ett av kjennetegnene ved fascismen i Italia på 1930-tallet, sier Storli.

– Han er sjalu

Ap-leder Atle Ottesen stusser over Storlis sterke kritikk mot avtalen og mener at reaksjonen skyldes ren misunnelse.

– Høyre kan ikke vise til noe tilsvarende og er bare sjalu, sier Ottesen til FB. Han forsvarer avtalen og avviser at den er et demokratisk problem.

Del på Facebook

– Alle beslutninger er tatt i full åpenhet, av to demokratiske organisasjoner. Alt snakk om korrupsjon og kameraderi faller på sin egen urimelighet. Vi har inngått avtalen med LO for å få tettere kontakt med næringslivet og for å kunne løse vanlige folks problemer. Vi hadde en tilsvarende avtale foran forrige valg. Det nye er at manifestet er mer detaljert enn tidligere, sier Ottesen.

Felles manifest

LO og Ap vil samarbeide for å få et politisk skifte til høsten.

– Vi skal føre hver vår valgkamp. Men det er naturlig å vise at vi har et felles verdigrunnlag, sier Ap-lederen.

I manifestet går Aps Atle Ottesen og LOs Tore Leif Gundersen mot privatisering av skolen og helse- og eldreomsorgen.

De konkluderer også med at det borgerlige flertallet har tømt kommunekassa og redusert de kommunale tjenestene på mange områder.

Storli mener at Ap og LO driver skremselspropaganda og tror velgerne ikke lar seg lure.