Stor usikkerhet rundt felles AMK-tjeneste i Oslo

Fornøyde: Rune Krogstad (f.v.), hovedtillitsvalgt Ole Jørgen Petterøe og Yngve Haugen er glade for utsettelsen i AMK-saken.

Fornøyde: Rune Krogstad (f.v.), hovedtillitsvalgt Ole Jørgen Petterøe og Yngve Haugen er glade for utsettelsen i AMK-saken.

Av
Artikkelen er over 6 år gammel

Styret i Sykehuset Østfold vil være sikre på at pasientene i fylket får det tilbudet de skal ha når de ringer 113.

DEL

Sykehusdirektør Just Ebbesen har hittil gått inn for en sammenslåing av AMK-tjenestene i Østfold og Oslo-Akershus.

En viktig grunn til at Ebbesen ikke har gått inn for Kalnes-alternativet er at det vil bli dyrt å bygge opp en ny AMK-sentral der, nærmere bestemt over 30 millioner kroner.

– Billigere i Oslo

En sammenslåing med AMK i Oslo og Akershus skal være billigere. Driftskostnadene skal også være lavere i henhold til sykehusdirektørens utredning.

Men styret i Sykehuset Østfold er usikker på hvor klokt det er å gå for sammenslåing med Oslo, fremfor å bygge opp en ny AMK-sentral i Østfold på Kalnes eller Rygge.

Derfor ble det besluttet i styremøtet denne uken at konsekvensene ved både Oslo- og Kalnes-alternativene med hensyn til kvalitet, pasientsikkerhet, kompetanse og økonomi skal utdypes nærmere.

Gule og røde risikoområder i den gjennomførte risikoanalysen av kapasiteten hos AMK-sentralen ved Oslo universitetssykehus skal også utdypes nærmere med hensyn til tiltak.

Det er blant annet spørsmål om en stor og sammenslått sentral vil kunne svare raskt nok på nødnummeret 113, om det vil være nok ambulanser tilgjengelig og hvordan lokalkunnskap skal ivaretas.

Styret ba dessuten om at Helse Sør-Øst skal utrede en fremtidig plassering av felles nødmeldetjenester på Rygge.

De tillitsvalgte er imot at AMK-sentralen flyttes ut av fylket. De viser til at sentralen, som betjener nødnummeret 113, fungerer veldig godt i dag.

– Pasientene viktigst

Mona Larsen i brukerutvalget er observatør i sykehusstyret. Hun sa i møtet på mandag at det er viktig at pasientene får det tilbudet de skal ha, uavhengig av plassering av sentralen, og la til om debatten som pågår:

– Jeg håper kvaliteten i pasientsikkerheten er førende, og ikke økonomien.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken