Gå til sidens hovedinnhold

– Slutter skolen hvis niqab forbys

Artikkelen er over 8 år gammel

Leyla Hasic (27) er helt klar på hva hun gjør hvis fylkespolitikerne gjør som flertallet av skolene vil og innfører forbud mot ansiktsdekkende plagg: slutter skolen.

– Jeg slutter på skolen og søker om overflytting til en annen fylkeskommune som ikke har forbudet, sier alenemoren, som i disse dager har begynt på studiespesialisering ved voksenopplæringen på St. Olav videregående skole.
Fredriksstad Blad kunne onsdag fortelle at et flertall av de videregående skolene i fylket støtter et forbud mot alle ansiktsdekkende hodeplagg på skolene. Saken skal nå opp til ny politisk behandling.

Les også: Skolene sier nei til dette

Uforstående til forbud

Hasic mener et forbud vil være et inngrep i den personlige friheten som ikke står i forhold til formålet. Hun begynte å gå med niqab i februar i år etter en lengre, personlig prosess med seg selv.
– Jeg stiller meg negativ og uforstående til et forbud. Det er et inngrep i den personlige friheten som er helt urimelig i forhold til å skape et godt læringsmiljø. Jeg hadde forstått det dersom en lærer måtte se ansiktsuttrykket og kroppsspråket til en elev for å drive undervisning, men slik er det jo ikke. Da hadde vi ikke hatt fjernundervisning og nettundervisning. En lærer vil kjenne igjen stemmen og holdningen til eleven sin etter hvert. Jeg har forståelse for at noen kan synes det er forstyrrende i begynnelsen, men det er en tilvenningssak. Lærere må jo venne seg til mye annet rart fra elevene uten å måtte ty til en forbudslinje, mener Hasic.

– Kan umulig være stor sak

Totalt fem av de åtte videregående Østfold-skolene som har svart på fylkeskommunens spørsmål om ansiktsdekkende plagg, er for å forby dem. To skoler vil ikke forby, tre har ikke svart og én vil at skolene selv skal avgjøre om bruk av ansiktsdekkende plagg går ut over undervisningen eller ikke.
– Jeg skulle gjerne hørt en grei forklaring på hvorfor disse skolene ønsker et forbud. Hva er det som er så tungt med dette, i forhold til de mange andre samfunnsproblemer man må ta stilling til. I forhold til disse kan umulig saken om niqab være særlig stor, mener Hasic.
Da hun kom til første skoledag denne uken, ble hun møtt av mange spørsmål om niqabbruken fra de nye klassekameratene, noe hun ser positivt på.

Godt mottatt på skolen

– Jeg hadde en kjempefin førstedag. Jeg vet ikke om skolen er for eller imot et forbud, men jeg er blitt kjempegodt mottatt, jeg trives i klassen med nye klassekamerater og læreren virket ikke som om det var noen problemer med å forstå meg. Det gjør at jeg blir enda mer skeptisk til at det er nødvendig med et forbud, sier 27-åringen.
Hun opplyser at hun kan godta å vise ansiktet i situasjoner der hun anser det for nødvendig, som for eksempel ved en eksamen eller andre situasjoner hvor det er nødvendig å identifisere seg.
– Men ellers ved helt vanlig undervisning hvor jeg har samme lærer hver dag i hver uke – da synes jeg det er et urimelig krav – det er et inngrep på personlig valg og personlig frihet, mener hun.

Behandles i september

Det var før sommeren at fylkesrådmannen foreslo et forbud mot ansiktsdekkende plagg ved de videregående skolene i Østfold. Fylkets opplæringskomité støttet flertallet – mot to stemmer (V og SV) – følgende forslag til vedtak:
«Elevene skal ikke bruke plagg som helt eller delvis dekker elevens ansikt. Forbudet omfatter ikke hodeplagg der ansiktet er fullt synlig. Forbudet gjelder skolens område.»
Meningen var da at forbudet skulle kunne bakes inn i ordensreglementet ved de videregående skolene allerede i høst, dersom skolene var positive til forslaget.
Nå blir det ny politisk behandling i september på grunn av det høye engasjementet og den store uenigheten om spørsmålet.

Kommentarer til denne saken