Skremmende trend ute av kontroll

Mattilsynet har avslørt flere dyresamlere som tar til seg gratis hester - selv om de ikke har kompetanse til å  ta vare på dyrene. Her er en hest med forvokste høver, som Mattilsynet måtte ta hånd om.

Mattilsynet har avslørt flere dyresamlere som tar til seg gratis hester - selv om de ikke har kompetanse til å ta vare på dyrene. Her er en hest med forvokste høver, som Mattilsynet måtte ta hånd om. Foto:

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

Nettsteder som gir bort dyr har blitt et eldorado for såkalte dyresamlere – de karrer til seg alt av dyr som gis bort. Til og med store hester.

DEL

- Vi registrerer et økende antall bekymringsmeldinger til Mattilsynet som går på hestehold, og Mattilsynet mener en medvirkende årsak til denne økningen, er nettopp at hester gis bort via nettet til personer uten tilstrekkelig kompetanse og nødvendige ressurser. I enkelte tilfeller har vi sett at en og samme person har tatt til seg flere gratis hester uten engang å ha tilgang til tilfredsstillende fasiliteter for slikt hestehold, sier veterinær Lars-Erik Rondestveit.

Rondestveit, som til daglig arbeider ved Mattilsynets distriktskontor for Ytre Østfold, ser at tjenesten «dyr gis bort» på sider som Finn.no bidrar til at friske dyr får nye hjem fremfor å bli avlivet. Baksiden av medaljen er imidlertid at tjenesten også tiltrekker seg personer som ønsker seg dyr, men som ikke har nødvendig kompetanse eller ressurser til dyreholdet.

. Det er en utvikling vi ser med bekymring på, sier veterinæren.

hest
SVÆRT MAGER: Denne hesten ble funnet i en stall - svært mager og i dårlig forfatning.

Hester som gis bort

Det er kostbart og tidkrevende å ha hest, og det krever at man har nødvendige og oppdaterte kunnskaper om dyrenes behov. I dette ligger også økonomisk bæreevne i forhold til månedlige utgifter til fôr og strø, leie av stallplass, utgifter til hovslager og veterinær. Dette beløper seg fort til flere tusen kroner hver eneste måned.

- Dette er det viktig å være klar over før man tar til seg en gratis hest fra internett. Tidligere var det enkelt å få slaktet hesten på slakterier, men slik er det ikke lenger. Det er strenge krav til sporbarhet i næringskjeden, og mange av de hestene som gis bort, oppfyller ikke disse kravene. Alternativet er å avlive hesten og få den transportert til destruksjon, og det koster fort  3.000 – 4.000 kroner. Enkelte velger da heller å gi bort hesten via nettet, og vi har opplevd tilfeller der personer har tatt til seg flere hester uten å ha hverken fasiliteter eller kompetanse til å drive med hestehold, sier Rondestveit.

hest
SAMLER PÅ HESTER: Mattilsynet aksjonerte mot en privatperson som hadde tatt til seg seks hester - uten å ha kompetanse  til hesteholdet. 

Helt ute av kontroll

Mattilsynet har også avdekket flere skrekkeksempler hvor situasjonen har kommet helt ut av kontroll.

- Vi har hatt tilfeller der hesteeier ikke lenger er i stand til å ivareta hestenes behov på en tilfredsstillende måte, og vi har vært nødt til å avvikle deler eller hele hesteholdet, som påpeker at det er ikke bare de store dyrene som utgjør et problem. De får stadig meldinger om personer som har pådratt seg store populasjoner av katter.

- Vi har vært på tilsyn i enkelte hjem hvor vi har funnet så mange som 20-30 katter. Ofte lever både mennesker og dyr under svært dårlige hygieniske forhold, og smittsomme sykdommer sprer seg raskt blant katter i slike store kattepopulasjoner, med sykdom, lidelse og død som resultat. Ei hokatte kan få to-tre kull med kattunger i året, og det sier seg selv at en liten populasjon raskt kan bli stor dersom man ikke iverksetter tiltak for å begrense fruktbarheten, sier veterinæren.

kanin
SAMLERE: I Fredrikstad måtte Mattilsynet gå til aksjon da en kvinne hadde over 70 kaniner i stua.

Flere gjengangere

Det påhviler enhver dyreeier å sørge for ikke å ha flere dyr enn man kan håndtere.

- I de verste tilfellene har vi vært nødt til å gå inn å tynne ut bestanden for å begrense og forebygge lidelsen for dyrene, sier Rondestveit, som legger til:

- Dessverre ser vi mange gjengangere blant de som skaffer seg dyr gratis på internett eller de som mister kontrollen på kattepopulasjonen.

Veterinæren understreker også at det i utgangspunktet ikke er noe galt med at tidligere dyreeier som av ulike grunner ikke lenger kan ha et dyr, forsøker å finne et nytt hjem til dyret.

- I mange tilfeller lykkes dette, dyret kommer til et nytt hjem, og får et fullgodt liv livet ut, sier han.

Artikkeltags