Tirsdag skrev Fredriksstad Blad om den «sunne» sjokoladen som selges på internett og av personlige selgere

Les også: – Vi blir truet av «sjokomafia»

Opplæring i Fredrikstad

Den såkalte XoCai helsesjokolade leveres av amerikanske MXI Corp i USA og omsettes over hele verden ved hjelp av flere pyramidenettverk.

Total omsetning i 2011 hevdes å være 350 millioner US dollar.

Ett av kontorenetil XoCai ligger på Cicignon i Fredrikstad. Her undervises blant annet nye selgere. Via undernettverket Sjokoservice Norge, som påstås å telle 9.000 medlemmer, gis råd og undervisning om sjokoladen og dens påståtte helseeffekter.

Det er de to Fredrikstadmennene Terje Babsvik (57) og Roger Meyer (57), henholdsvis styreleder og kontaktperson, som står i spissen for nettverket, i følge offentlige registere.

Sjokoladen selges ikke bare ved hjelp av vervede selgere i Sjokoservicenetverket, men også via nettverk med andre navn: TeamCacaoBiz, Team4You og Xocai Nettbutikk.

Kurset på Cicignon

Selbak-gutten Darius L. Lee forteller til Fredriksstad Blad at han ble opplært til å selge og verve nye medlemmer i pyramiden av  to menn og en kvinne på en kontoradresse i Fredrikstad.

– Vi ble forespeilet en inntekt på rundt 45.000 kroner i måneden. Det ble også presentert en liste over hva du kunne oppnå etter hvert som du solgte godt, blant annet et MasterCard knyttet til sjokoladeleverandørens konto. Med dette kortet kunne vi reise til utlandet med formål å verve nye selgere også i andre land, forteller Lee.

– Jeg tjente ingenting, tapte flere tusen og fikk ingenting fra pyramideselgerne

Tjente ingenting

– Hvordan ble du vervet?

– Gjennom en kamerat. Deretter ble jeg opplært på XoCais kontor i Ferjestedsveien på Cicignon i Fredrikstad. Jeg kjøpte deretter tre bokser for 800 kroner stykket som vi skulle selge videre for 1000 kroner.
– Hvor mye tjente du?

– Ingenting. Jeg tapte 3000 kroner. Det var umulig å selge sjokoladen videre.

Pyramiden virker ikke

– Poenget er at du skal skaffe deg underselgere i pyramiden, og når de bestiller for å selge sitt, får den som er på toppen av pyramiden fortjenesten fra den første bestillingen.

– Hva tjente du på dette?

– Ingenting. Ved å logge meg inn på firmaets lukkede nettsider ser jeg at det er mange selgere under meg, men på tross av dette har jeg ikke mottatt en eneste krone i løpet av to år, forteller Lee.

Dette er «sjokomafiaen»

Flere fra Fredrikstad har i årevis vært involvert i opplæringen av nye sjokoladeselgere og promotering av virksomhetens produkter.

Terje Babsvik (57), bejublet sjokolademisjonær på salgsseminarer og styreleder i XoCais undernettverk Sjokoservice Norge er én av de mest sentrale. Han reiser flere steder rundt i landet med sitt budskap.

Kontaktperson for sjokonettverket er Fredrikstadmannen Roger Meyer (57). Meyer har fortid i Fredrikstad som bilpleier og er i dag knyttet til engroshandelselskapet Alfa Trading.

Det var noen fra dette nettverket, som Fredriksstad Blad skrev om tirsdag, som har kommet med søksmålstrusler og andre trusler mot bloggere som har publisert kritiske artikler om sjokoladen, og som har etterlyst dokumentasjon på den helseeffekten produktet hevdes å ha.

Les bloggernes artikler om sjokomafiaen her:

Representanter for nettverket har også antydet at bloggerne kunne bli utsatt for fysiske konfrontasjoner hvis den negative omtalen av sjokoladen ikke opphørte. I tillegg er en av bloggerne skremt til å av publisere sine kritiske artikler.

Ikke å få tak i

Lederne i nettverket har gjennom flere dager ikke vært å få tak i, og svarer enten ikke på telefoner, sms eller e-post, eller legger på røret når Fredriksstad Blad stiller spørsmål.

Tirsdag sa styreleder Terje Babsvik til Fredriksstad Blad at han ikke kjenner til trusselmetoder som representanter for nettverket skal ha brukt. Han sa først at han overhodet ikke kjente til saken, men innrømmet etter hvert som Fredriksstad Blad opplyste at vi satt med dokumentasjon på at han var delvis mottaker av epost-kommunikasjon i konflikten med bloggerne at han likevel kjente litt til den.

Babsvik la ellers på røret etter hvert som Fredriksstad Blad stilte nærgående spørsmål om virksomheten.

Babsvik har ikke undervist

Sent onsdag kveld kom likevel Babsvik på banen. I en e-post til Fredriksstad Blad skriver han blant at han ikke har undervist selgeren som vi intervjuer, at han ikke har kontoradresse på Cicignon og at hans kone ikke er sjokoladeselger, slik vi opplyste.

Fredriksstad Blad beklager at Babsviks navn ved en misforståelse er nevnt i forbindelse med opplæringen av nettselgeren, i den første versjonen av denne artikkelen, som ble publisert på f-b.no onsdag ettermiddag.

Selgeren Darius R. Lee ser dermed ut til å ha blitt undervist av tre andre personer ved XoCais kontor i Fredrikstad.

Dette forhindrer ikke at Babsvik er en sentral person i nettverket som er bygget opp rundt den påstått helsebringende sjokoladen.

Video og navn fjernet

I en tidligere versjon av denne artikkelen publiserte f-b.no en video som viste hvordan Terje Babsvik underviser og leverer sitt budskap. Noen har nå fjernet videoen fra nettet, slik at den ikke lenger er tilgjengelig.

Da f-b.no skrev om saken første gang tirsdag, ble en rekke personopplysninger på sjokoladenettverkets reklamesider også fjernet, slik som kontaktnavn, adresser og telefonnumre.

Disse handlingene kan tyde på at nettverket ikke ønsker fokus på hvilke personer som står bak.

Kontaktpersonen taus

Kontaktpersonen i nettverket, Roger Meyer (57), var ifølge bloggeren Gunnar Roland Tjomlid i telefonisk kontakt med ham tirsdag, der Meyer ifølge Tjomlid fremsatte trusler om søksmål på grunn av bloggerens kritiske artikler om sjokoladen XoCai.

Meyer har foreløpig ikke tatt kontakt med Fredriksstad Blad, på tross av gjentatte forsøk på å få ham i tale.