Etter at Fredriksstad Blad denne uken har fokusert på trusler fremsatt skriftlig mot bloggere fra en e-postadresse tilhørende et domenenavn og nettverk som Fredrikstadmennene Roger Meyer (57) og Terje Babsvik (57) har registrert i Brønnøysund, foregår en hektisk aktivitet i kulissene.

Avslår intervju

Både Terje Babsvik og hans bror Jon- Atle Babsvik (53) benekter kjennskap til truslene.

Roger Meyer, mannen som tirsdag, ifølge bloggeren Gunnar R. Tjomlid, kom med muntlige søksmålstrusler mot ham for å ha publisert kritisk materiale mot helsesjokoladen XoCai, er etter sigende på ferie, og har ikke vært mulig å få tak i.

FB har hatt en lengre e-post-korrespondanse med Terje Babsvik for å få ham til å svare på en rekke spørsmål. Hittil har han avslått å møte oss.

Han skriver at han vil komme med en redegjørelse via sin advokat.

Terje Babsvik er en svært sentral skikkelse i flere av nettverkene som er bygget rundt det amerikanske selskapet MXI Corp, via Sjokoservice Norge, Team Cacao Biz, XoCai helsesjokolade, Team4You, Chico Choco EU og andre virksomheter og nettverk.

Terje er den som tjener mest av alle XoCaidistributører

Norges viktigste

Han er såkalt Double Diamond Executive, og er presentert på en internasjonal konferanse som den mest suksessfulle distributøren utenfor USA.

Han har den tredje høyeste rangen innenfor nettverket, og skal ifølge opplysninger utlagt av Roger Meyer på hans internettside på et slikt nivå tjene 125.000 kroner i måneden på sjokoladevirksomheten.

I forhåndsomtalen til et XoCaimøte i vår, beskrives han slik: «Terje er den som tjener mest av alle XoCaidistributører utenom USA, han ligger nå blant de 10 største på inntektstoppen i XoCai».

Les også: Sjokomafiaen lokket meg med 45.000 i måneden

Benekter utsagn

Babsvik foredrar om den såkalte helsesjokoladens fortreffelighet og gir kurs i salgsteknikker for nye selgere, men benekter overfor Fredriksstad Blad at han selger sjokolade eller hevder at leger mener denne typen sjokolade bør spises daglig.

– Har aldri skjedd, skriver Babsvik i en e-post til Fredriksstad Blad.

Men på hans egen Facebookside står det å lese «Bygger nettverk med verdens sunneste sjokolade».
Og så sent som 7. mai tvitret han det følgende: «Leger anbefaler daglig inntak av mørk sjokolade. Ikke så rart, forskningen er entydig.»

Materiale fjernet

Videoen som f-b.no publiserte via YouTube onsdag, der Babsvik blant annet forteller om antioksidanter og salgsteknikker, er nå fjernet fra internett.

Det samme er listene over hvem som er kontaktpersoner for nettverket i Østfold.

Fredriksstad Blad sikret seg imidlertid disse opplysningene før de ble fjernet. Oversikten viser at Sjokoservice Norge er sterkt representert mange steder i Østfold, og har forgreninger til andre steder i Norge.

I Brønnøysundregistrene går det frem at disse utgjør ledelsen i Sjokoservice Norge: Roger Meyer (kontaktperson), Terje Ragnar Babsvik (styrets leder), og styremedlemmene Flemming Gagnås, Henning Reidar Haugen, Roger Meyer, Elisabeth Hast, Christine Tellefsen og Jan-Vidar Pedersen.

- Jobb med en XoCai multimillionær

Nettaksjon mot bloggeren

Én av de aller rikeste i dette nettverket oppgis å være amerikaneren Adam Paul Green. Han markedsfører seg selv på sin hjemmeside slik (oversatt fra engelsk):

«Jobb med en XoCai MLM multimillionær».

På tross av sin påståtte posisjon høyt i sjokoladehierakiet på verdensbasis, slåss han mot en liten blogger i Norge. Han har opprettet en egen nettside der han i adressen til nettsiden inkluderer bloggerens navn. Resultatet er, at når noen googler bloggeren Gunnar R. Tjomlid på internett, kommer de ikke nødvendigvis til bloggerens kritikk av sjokoladen, men til amerikanerens side – der alt om helsesjokoladens fortreffelighet kan leses.

– Green har lagt ut sju slike nettsider linket til mitt navn, og jeg har anmeldt ham til Google for brudd på deres eget lovverk. Han har foreløpig ikke fjernet koblingen mellom meg og sjokoladereklamen, og jeg har ikke lykkes å komme i kontakt med ham, sa Tjomlid til Fredriksstad Blad torsdag ettermiddag.

Et par timer etter at vi intervjuet bloggeren, klokken 18.10 torsdag kveld, var amerikanerens nettaksjon mot bloggeren fjernet fra hans nettside, etter at bloggeren fikk tak i ham og krevde å bli fjernet.

Les også: - Vi ble truet av sjokomafiaen

– Kjenner ikke til trusler

– Truslene mot bloggerne er ukjent for meg, sier Jon- Atle Babsvik (53).

Fra sitt kontor på Cicignon driver han næringsvirksomhet etter nettverksmetoden.

Jon-Atle Babsvik er en yngre bror av styreleder i Sjokoservice Norge, Terje Babsvik (57), men hevder at han ikke er aktiv i det samme nettverket som sin bror.

– Jeg har bare betalt avgiften på 350 kroner for å kunne logge meg på nettverkets internettsider, sier han til Fredriksstad Blad.

Bisto økonomisk

– Jeg bisto min bror økonomisk da han i sin tid fikk kjennskap til sjokoladen via en svensk lege. Min bror og jeg har ingen felles forretninger og har ikke hatt kontakt på to år, sier han.

Jon-Atle Babsvik erkjenner at han kjenner kontaktpersonen for nettverket, Roger Meyer (57), i den forstand at han har vært på salgskonferanser sammen med ham, men at hans befatning med XoCai er ifølge ham selv kun er royaltyinntekter fra brukere som han har anbefalt å kjøpe sjokoladen.

– Jeg tjener cirka 5000 kroner i måneden på dette, og det er bare en liten del av min forretningsvirksomhet, sier Jon-Atle Babsvik, som ellers opplyser at han lever av nettverkssalg tilknyttet flere nasjonale og internasjonale selskaper.

Feil lærernavn

Det er ikke riktig, som Fredriksstad Blad skrev torsdag, at hans eldre bror har forretningsadresse på Cicignon. Terje Babsvik driver sin promoteringsvirksomhet for helsesjokoladen XoCai fra sin adresse i Rolvsøy.

Sjokoladeselgeren Darius R. Lee (20), som vi intervjuet torsdag, ble derfor ikke undervist i salgsteknikker av Terje Babsvik og hans kone, slik vi skrev, men fikk veiledning på kontoret i Ferjestedsveien av andre personer i nettverket.