– Si HÆLLÆ te døm!

Petter Schjerven har laget to videoer som skal inspirere folk til å hilse folk med "hællæ" og "prekæs". To uttrykk som store deler av landet forbinder med "Raymon".

Petter Schjerven har laget to videoer som skal inspirere folk til å hilse folk med "hællæ" og "prekæs". To uttrykk som store deler av landet forbinder med "Raymon".

Av
Artikkelen er over 7 år gammel

Ved hjelp av Petter Schjerven skal vi nå inspireres til å møte 800 reiselivsaktører fra 20 land som kommer til Fredrikstad med et stort HÆLLÆ!

DEL

Ved hjelp av to enkle filmsnutter tar den kjente språkprofilen for seg de to velkjente begrepene «Hællæ» og «Prekæs».
Snuttene er utformet som et lite språkkurs for potensielle turister, men er vel så mye myntet på byens befolkning, ifølge Maya Nielsen, daglig leder i Visit Fredrikstad & Hvaler.
(Se videoer i bunnen av denne artikkelen)

– Betyr at vi liker dem

– Dette har mye med omdømmebygging og indremedisin å gjøre. Når vi sier «hællæ» og «prekæs» til folk, betyr det at vi liker dem og vil se dem igjen. Det synes jeg vi skal være stolte av, sier Nielsen.
I aller første omgang tenker hun på de 800 deltagerne som skal delta på Norwegian Travel Workshop til uken. De bør bli møtte med et stort, varmt «hællæ» når de kommer og et like varmt «prekæs» fra deg og meg når de drar. Ikke noe frister drevne reiselivsaktører som en befolkning som er stolt av by og dialekt, og tar imot gjester med varme, mener hun.

Sjekk hvor god du er på Fredrikstad-dialekt: Dialekt-quiz

Innbyggere på vertskapskurs

– Det har noe å gjøre med å bli gode på vertskap, sier Nielsen.
Videosnuttene med Scherven er langt fra den eneste «kursingen» Visit Fredrikstad & Hvaler holder før reiselivstreffet til uken.
I forrige gang dro turistkontoret i gang vertskapskurs for 130 innbyggere.
På deltagerlisten sto hotellansatte, kommuneansatte, taxisjåfører, bussjåfører, reiselivselever og andre som reiselivsaktører på work shop kan tenkes å komme borti.
– Det ble fokusert på de små og viktige møtene mellom mennesker. Det er jo gjerne de man husker når man er på ferie. Bartenderen eller den hyggelige sjåføren er ofte viktige blant minnene man sitter igjen med, sier Nielsen om kurset i regi av det svenske firmaet Vârdskapet.
For oss som ikke har gått på vertskapskurs, er oppfordringen først og fremst: Si hællæ til dem når de kommer.

Ordliste

Her er en "ordliste" med typiske ord fra Fredrikstad-dialekten. Savner du noen ord, så del de med leserne i kommentarfeltet under denne artikkelen. 
Ordlisten er hentet fra Visit Fredrikstad & Hvalers nettsider.

atæl; adj. ; sur, sint, tverr.

borlingær; subst. fl; trevirke

bokkrlær; subst. fl; bulker, ujevnheter.

bærl-; forstavelse, adverbial funskj; Forferdelig, fryktlig, eks. bærlvarnnt

bærlme; verb, sv.; drikke fort

Børje; stedsn., tidligere Borge kommune.

dæbbe; verb.s; slå, gi juling.

døm; pers.pron.3p,flt; de, dem; både subj. og obj.

eftæn; tidsadv.; ettermiddagen

ente; nektelse; ikke.

etæ; verb. st.; spise (åt, åte)

feisl; subst. m; det man slår på en meisel med.

frløvv; adv.; flau.

foppal; subst.m; Drillos lidenskap, fotball.

fotgjengæroverfelt; subst.n; fotgjengerfelt.

fremmæn; fremmed.

føvvlær; subst pl.; fugler.

gett; utrop; gitt.

gøør-; forstavelse, adverbial funskj; fryktelig, forferdelig, eks. gøørkallt.

gøøre; verb.s; rote, kline, søle.

hællææ; utrop; hallo.

huse; verb sv.; huse, husær, husa, husæ; huske.

hønn; subst.n,pl; et horn, flere hønn.

høørl; subst.n.; hull.

hævv; subst.m; haug, brukes ofte overf.

ille; adv.;veldig, eks. ille morro æ gett!

jangrle; verb.s; tulle, tøyse.

joppæneserær; kællær fra Jopæn (Japan).

jorl; subst; jord.

kakuskive; brødskive.

konnusiæ; utrop, kan du si da!

kengle; verb.s; hekte bak på biler (helst om vintærn).

kjiik; subst. m.; startinnretning for moped, kickstarter.

krløøse; subst.f; klyse, eks. spøttekrløse, ofte overf: Han e e krløøse!

kryne; verb.sv; det å trøkke snøø inn i trynet til en aan.

knørve; verb.s; knuse.

knøøtn; adj.s; gjerrig.

kæll; mann.

meddæn; subst. m; middag flertall: meddrær.

møøk; subst.m; møkk, gjørme; eks møøkete,møøkækæll

møørle; verb, sv.; spise, døtte inn i hue, eks. Du månte møørle kjøttpålegg!

nøtte; verb.sv.; nytte, ofte brukt med nektelse:Det nøttærnte!

nerænte; Østfolding; eks. er'u nerænte eller?

oppsæi; subst.m; offside(fotballuttrykk).

oppænte; fra Innre Øssfoll, også der oppe fra, eks; Jeg kommer oppænte Sjetve, jeg su!

pete; subst.f.; En liten fisk; ikke matfisk; overf. betyd. ikke noe å spare.

pærlær; subst.m.; Peler eller gummistøvel, eks. tjæra bryggepærlær, gummipærlær.

rekkvisjon; subst. m; rekvisisjon.

rete; verb sv.; irritere.

røøtn; adj.; råtten, elendig.

skærp'en; en drink; tok mæ en skærp'en, gett.

smæærle; verb sv.; smelle.

snækkæst; vi snakkes!

su, se, sø; utrop; ser du, skjønner du, eks. Sånn eet, sø!

Særp, Sarsjbårr; Sarpsborg i Østfold.

tjååkæ; adjektiv; 100 prosent, helt og holdent, eks. Det er tjååkæ fullt her!

treskel; subst. m; terskel.

trabelt; travelt.

tråki; adj.st; leit, trist, eks. Nei daavn, det var tråki!

tælle; verb.s; gå, spasere, spankulere.

tællekæll; subst.m; walkman.

tørvæ; subst. m; underlaget for fopparl-spærking, eks legg'n under tørvæ Drillo!!!

vaffarl; ihvertfall

veele; verb.s; surre, tulle; eks. gå rundt å veele

værlve; verb.s; velte.

ærbe; subst.n; et arbeide, brukes som best. og ubest. form.

ærbe; verb.sv.; arbeide.

ævv; og, også.

Øssiæ; Østsiden i Fredrikstad.

Øy!; utrop; Du!, Du der!

Sjekk hvor god du er på Fredrikstad-dialekt: Dialekt-quiz

Artikkeltags