– Mineralet har nylig fått navnet aspedamitt etter funnstedet ved Herrebøkasa ved Aspedammen i Halden. Det er det første ekte Østfold-mineralet, som ikke er kjent fra noe annet sted, sier Kristiansen.

Amatørmineralogen skjønte tidlig at det var snakk om et meget sjeldent mineral. Men det var først etter at prøven fra Aspedammen ble sendt til et forskningslaboratorium ved Universitetet i Manitoba, i Winnipeg i Canada, at snøballen virkelig begynte å rulle. I 2006 startet de første undersøkelsene av krystallene.

Godkjent av kommisjon

Analysene konkluderte med at det var snakk om et mineral med den «skremmende» kjemiske betegnelsen thorium-heteropolyniobat. Nå i august har den internasjonale kommisjonen for nye mineraler godkjent funnet og navnet .

– Har slike mineraler noen økonomisk verdi?

– De representerer sjelden noen økonomisk verdi i seg selv. Men de kan gi verdifulle bidrag til utbredelsen av visse grunnstoffer, som kan få økonomisk betydning i fremtiden.

Han peker spesielt på de sjeldne mineralene scandium, beryllium, cesium, tantal og yttrium. Tantal brukes i mobiltelefoner og yttrium i farge-TV-er, beryllium i atomkraftverk og scandium i sykkelrammer.

– Et amerikansk firma vurderer nå å utvinne mineraler fra et område i Telemark, sier han.