– Det kan kanskje forklares med høy forbruksgjeld, overforbruk over lang tid og høye boliglån, sier sorenskriver Arnfinn Agnalt ved Fredrikstad tingrett.

Les også: Unge nedsyltet i milliardgjeld

Øker og øker

Aldri har det vært så mange som har måttet søke om gjeldsofferordning ved Fredrikstad tingrett som i 2012.

Da kom det inn 64 gjeldsordningssaker. I 2011 hadde tingretten 47 slike saker til behandling. I 2010 var antallet 36.

– Renta er lav og det er jo fortsatt lett å få lån i bankene. Det kan gi seg utslag i at en del ikke klarer å betjene gjelden, sier sorenskriver Arnfinn Agnalt ved Fredrikstad tingrett.

Les også: Netthandelsrekord

Høye forbrukslån

– Er bankene lite grundige i vurderingene sine?

– Det kan vi ikke fastslå. Vi bare ser at det er mye forbrukslån og høye forbrukslån som ligger til grunn for en del av sakene. Når du søker om en gjeldsordning, gjør du jo det fordi du er varig ute av stand til å betjene gjelden din.

Færre og færre tvangssalg

Mens antallet som søker gjeldsordning skyter i været, er tendensen pussig nok den motsatte for tvangssalg ved Fredrikstad tingrett. I fjor kom det inn 325 tvangssalgssaker til tingretten. Det er dramatisk mye lavere enn i 2011 (395 tilfeller) og i 2010 (411 tilfeller)

– Det kan jo være at rentenivået  gir et svar på dette. Akkurat nå koster det ikke like mye å betjene et lån som før, sier Agnalt.