Dette sier Astrid Weel Sannrud (57) og Hans Opsahl (55) som begge er lektorer ved Frederik II videregåede skole og i streik.

– Det er riktig at 50 lektorer ved Frederik II fortsatt underviser, sier Astrid Weel Sannrud.
– Men det skyldes at de ikke er tatt ut i streiken. Deres fagforbund Akademikerne er i konflikt og i Østfold er 50 medlemmer tatt ut til å streike.


Markerer seg i Sarpsborg


Astrid Weel Sannrud og Hans Opsahl står på stand utenfor fylkeshuset i Sarpsborg.
Der står også Magnar Tveit som er arkitekt og organisert i AFag, Torhild Kongsness som er organisert i Tekna og Majken Jul Sørensen som er samfunnsviter.
De har valgt å markere seg utenfor lokalene til deres arbeidsgiver – Østfold fylkeskommune – fremfor å stå utenfor egen arbeidsplass.
De understreker at de lektorene som fortsatt underviser på Frederik II ikke skal ta timene til sine kolleger som er i streik.

Akademikerne har tatt ut medlemmer til streik i Fredrikstad, Moss, Halden, Sarpsborg og Østfold fylkeskommune. Streiken startet som kjent på fredag, og i dag er ca 30 ansatte i Østfold fylkeskommune i streik. De forbundene som er representert, er Nito, Tannlegeforbundet,  Samfunnsviterne, A-fag, Juristforbundet og også de to forbundene Tekna og Norsk Lektorlag, hvor de fleste lektorene på Frederik II er organisert.


I streik siden fredag


– Hans Opsahl, organisert i Tekna, og jeg, som er organisert i Norsk Lektorlag, har vært i streik siden fredag, sier Astrid Weel Sannrud.
Akademikerne har under årets oppgjør valgt å fokusere på ulikhetene i lønnsnivå mellom offentlig og privat sektor. Akademikerne krever også lokal forhandlingsrett for alle medlemmer.

Les også: 50 lektorer sikrer eksamen

Nå blir det permiteringer på FREVAR

- Streiken kan bli langvarig

Glad streiken på sykehuset er over