Onsdag vil helse- og velferdsutvalget gi grønt lys for et arbeidstreningsprogram for sosialhjelpsmottagere. Frøydis Wroldsen (Ap), som er leder i utvalget, støtter forslaget om å opprette en innsatsgjeng som skal reise rundt i distriktet med minibuss og ta mindre arbeidsoppdrag.

To ledige skal bli ledere

To kvalifiserte arbeidsledige skal få tilbud om å være ledere for en gruppe på 10–12 sosialhjelpsmottagere under 30 år.
– Jeg er glad for at vi kan bygge opp et arbeidstilbud for sosialhjelpsmottagere. Dette skal være en mulighet for unge til å komme ut i jobb. Deltagerne vil få lønn i stedet for sosialhjelp, sier Wroldsen til FB.
Det er Leif Egil Andreassen (Ap), nestleder i utvalget, som har lagt frem forslaget til «arbeid for trygd». Prosjektet skal ledes av NAV, mens kommunens tekniske etat vil stille med utstyr. Deltagerne skal ta arbeidsoppdrag fire dager i uken på dagtid og ha en dag på skolebenken, ifølge forslaget er denne lagt til Daghøyskolen. Prosjektet skal vare i to år.

Deltagerne vil få lønn i stedet for sosialhjelp

Kan miste sosialhjelpen

Deltagelsen skal ikke være frivillig, ifølge forslaget. Hvis noen dropper ut av gruppen, bortfaller retten til sosialhjelp.
– Vil dere tvinge ungdom?
– NAVs saksbehandlerne vil rekruttere deltagere. Jeg ønsker at gruppen skal bestå av motiverte ungdommer som ønsker å gå ut i arbeidslivet. Det skal være en human tilnærming, sier Wroldsen.

Andre norske kommuner har innført tilsvarende ordninger - noen med stort hell:

I Åmli kommune lå tallet på sosialhjelpsmottakere på rundt 90 i 2007, med en topp i 2004 med 109. I 2012 var det kun én langtidsbruker av sosialhjelp igjen i kommunen, skriver Nationen.

Buss til 400.000 kr

Minibussen er anslått å koste 400.000 kr, og dette blir den største investeringen det første året. NAV, teknisk etat og helse- og velferdsutvalget skal dele på utgiftene til gruppen. Det vil bli rimelig å få utført arbeidsoppdrag fra innsatsgjengen. Eldre skal betale 100–200 kr i egenandel for plenklipping, snømåking og strøing.
Pengene skal gå inn i en trivselskasse som kan gå til pizza, kinobilletter og konserter.

Hva synes du om dette nye tiltaket i Fredrikstad?