– Østfold er ikke større enn Karasjok. Vi kunne fint ha klart oss med en eller to kommuner, eller maks 5–6. Dagens 18 kommuner er i alle fall altfor mange, sier Haabeth som for kort tid siden skapte bølger ved å gå inn for at Fredrikstad og Sarpsborg burde slå seg sammen i 2016.
Det var Aps nestleder Helga Pedersen som i går åpnet for mulighetene av å slå sammen kommuner med tvang. Større kommuner sikrer bedre fagmiljøer og blir mer attraktive arbeidsplasser, mente Pedersen.

Neste korsvei

I Soria Moria-erklæringen gis det ingen åpning for kommunesammenslåinger med tvang, men skulle Arbeiderpartiet snu i denne saken, vil det være politisk flertall på Stortinget for færre kommuner.
– Det er veldig positivt at vi nå får en debatt. Nå må vi våge å stille med blanke ark og tegne det norske kommunekartet på nytt, sier fylkesordfører Ole Haabeth.
Han mener Norge bør kunne lære mye av Danmark hvor man i 2006 reduserte antall kommuner fra 270 til 98.
– Stortinget kan som i Danmark sette krav til hvor stor en kommune skal være. En annen mulighet er å stimulere kommunene økonomisk til å slå seg sammen. Frivillighet holder i alle fall ikke. Da skjer det ingenting, sier Haabeth som mener det er viktig at kommunene selv er med på å prosessen om hvem de skal gå sammen med i en storkommune.
– Kan dette bli en valgkampsak nå?
– Det vil ikke skje i det kommende kommunevalget. Til det er det for mange følelser knyttet til denne saken. Men til neste stortingsvalg bør denne debatten komme for fullt, sier Ole Haabeth.

På tide

Leder i Østfold Arbeiderparti Signe Øye, har i lang tid vært tilhenger av større kommuner.
– Kommunene forsøker å komme seg ut av klemma ved å organisere alt mulig i interkommunale utvalg, men det er ingen god løsning. Vi bør ha større enheter, men det må ikke skje ved tvang. Det må gis noen incentiver for at kommunene skal slå seg sammen. Det må lønne seg å bli større, sier Signe Øye.
I Arbeiderpartiet diskuteres man nå partiperspektiver frem til 2029.
– Det skulle bare mangle om vi ikke nå tar denne debatten, sier Signe Øye.

Er radikale kommunesammenslåinger veien å gå? Bør Østfold ha én, fem eller 18 kommuner ? Si din mening om saken i kommentarfeltet under.