Musa fikk gratis kost og losji i bilen til Henriksen, som på sin side måtte reparere museskader for drøyt 1500 kroner. Penger han håpet å få igjen fra forsikringsselskapet. Men den gang ei.

– Bilverkstedet oppdaget at ledninger var gnagd på da bilen var inne til service, forteller Magne Henriksen, som er nyhetsredaktør i Moss Avis.

– Tidligere hadde jeg funnet muselort i bilen og jeg hadde mine mistanker. Ved nærmere undersøkelser fant bilmekanikerne også et muserede i motorrommet, sier bileieren.

Forsikring med flueskrift

Henriksen har en såkalt kasko pluss forsikring. Likevel dekker ikke forsikringen slike skader.

– Etter å ha fått avslag hos Tryg forsikring gikk jeg videre til Forsikringsskadenemda med saken og fikk til svar at det ikke var mulig å forsikre seg mot gnagende mus, sier Henriksen.

– Står det i flueskriften at slikt ikke dekkes?

– Det gjør det nok helt sikkert. I utgangspunktet trodde jeg at enten motorvognforsikringen eller innboforsikringen ville dekke utgiftene til reparasjonen, men innbo dekker for eksempel skader på slikt som gressklippere hvis den står ved siden av bilen. Slik er forsikringsbransjen.

Musebekjempelse

– Jeg forstår jo musa da, bilen står i garasje og motorrommet er varmt og godt, sier Henriksen, som likevel har gått til innkjøp av diverse remedier som skal utplasseres i garasjen – i håp om å holde skadedyrene på Kråkerøy unna bilen heretter.