Hittil har det bare vært eiere av hus og hytter som har fylt opp kommunekassa med eiendomsskatt. Nå er dette i ferd med å bli for snaut. Kommunen har masse utfordringer og politikerne har en kostbar ønskeliste.

Mange har klaget: To års klagebehandling

Kostbar skole

Nå mener rådmann Dag Willien Eriksen at kommunen må utrede alternative inntektskilder. Han nevner skatt på næringseiendom.
– Dette er det viktigste eksempelet på alternativ inntekt, sier Eriksen til FB.

– Hvem skal i tilfelle betale eiendomsskatt for næring?

– Det vet vi lite om, derfor vil vi utrede det. I dag synser vi mye, og det er behov for å vite. Vi må også se på hva kommunen skal gjøre for å kompensere hvis skattleggingen rammer skjevt, for eksempel i forhold til sesongbasert virksomhet hvor det bare er inntekter en tredjedel av året.

Han vil foreløpig ikke gå konkret inn på beskatning av marinaanlegg og flytebrygger, da dette i øyeblikket ikke er avklart. På Hvaler er situasjonen på skolesiden vanskelig: – Må slå sammen skolene og Sier tja til ny skole

Bygningene er generelt i dårlig stand, og i neste uke kommer en konsulent i kommunestyret for å fortelle hva Hvaler må ut med for å sette alt i stand. Alternativet er å bygge nytt. Det haster også med å bygge ut Dypedalsåsen med flere sykehjemsplasser.

– Vi ber politikerne om få utrede en konkret utbygging med inntil 12 nye plasser på Dypedalsåsen. I neste omgang er det neppe plass til noe mer der, så da må vi tenke alternativt, sier rådmann Eriksen.

Skattepenger ryker

På toppen av det hele frykter rådmann Dag Willien Eriksen merkbare konsekvenser for kommunekassa hvis boplikten ryker. Flere helårshus kan bli mørklagt om vinteren, og med færre fastboende blir det mindre skatteinntekter.

– Jeg frykter at bortfall av boplikten vil få større konsekvenser for Hvaler-samfunnet enn det mange tror i dag. Spesielt Skjærhalden tror jeg kan bli hardt rammet av spøkelsesbyeffekten, sier rådmannen.

Saken behandles i kommunestyret neste torsdag.