Foreløpig er arbeidsplassen hennes fredet, men flere av byens sykehjem kan bli satt ut på anbud – avhengig av valgutfallet.
Nå har ekspertene regnet ut at de ansatte må blø for privat sykehjemsdrift.

Del på Facebook

– Verre enn jeg hadde trodd

For hjelpepleier Lise Been viser regnestykket 1,1 millioner kroner mindre i pensjon fra hun er 62 år til hun fyller 87 år.

Hun synes pensjonstapet er ille, men hadde lenge en mistanke .

– Men jeg må si at dette er enda verre enn jeg hadde trodd, sier Lise Been til FB.
Hun legger til:

– Kommunen skal spare, og det er vi ansatte som må betale for at sykehjemsdriften skal bli billigere.

Det er Aftenposten som har presentert tallene. Beregningene er foretatt av Steinar Fuglevaag, rådgiver i Fagforbundet og tidligere ansatt i KLP.
Tallene er kontrollregnet av Alexandra Plathe, som er frittstående rådgiver i pensjonsspørsmål. Hun sier til Aftenposten:

– Lise Been har fylt 55 år, og har dermed et problem. For å komme med i AFP for privat sektor må hun ha vært med i ordningen de siste ni årene før hun fyller 62 år. Og det rekker hun ikke.

Lise Been sier hun har stilt seg til disposisjon for å beregne pensjonen hennes og effekten av overgang til en ny arbeidsgiver, også av hensyn til kollegene ved Smedbakken sykehjem. Der skal driften ut på anbud. Hun frykter at det samme etter hvert kan skje ved Borge sykehjem.

Skremselspropaganda

Ordfører Eva Kristin Andersen er ikke like bekymret.

– Dette er skremselspropaganda, mener ordføreren.

– Men tallene er jo til og med kontrollregnet av en nøytral ekspert?

– Det er riktig at det ofte viser seg at private selskaper ikke har de samme gode pensjonsavtalene som kommunene. Vi har heller ikke fastsatt hvilke krav som skal stilles til de som overtar driften av Smedbakken, og dessuten er det uttalt at alle an- satte som ønsker det skal få fortsette i Fredrikstad kommune.

– Er retten til å fortsette i andre jobber i kommunen noe som er klart avtalt?

– Nei. Men det er gjort på den måten tidligere.

Ordfører Eva Kristin Andersen legger ikke skjul på flere sykehjem kan bli satt ut på anbud, dersom det går bra i første runde.

Del på Facebook