Det er drøye to uker siden at en mannlig syklist ble kjørt til sykehus etter at han ble påkjørt på riksvei 117 rett sør for avkjøringen til Lilleng. Syklisten ble liggende forlatt i veibanen etter ulykken.

Meldte seg samme kveld

Samme kveld meldte en bilist seg, etter at han oppdaget at han hadde kjørt bil med henger på strekningen samme tid som ulykken skjedde. Siden mannen selv ikke hadde merket noe unormalt, trodde ikke politiet at han kunne være bilisten de så etter.

Nå tror de likevel at det er akkurat dette som skjedd. Et annet vitne har meldt seg, og beskrevet sine observasjoner på en slik måte at politiet nå tror at bilføreren traff syklisten med hengeren uten å merke noe.

– Umulig å se

– Der dette skjedde, er det en slak venstrekurve. Bilen har ifølge vitner passert syklisten med god klaring, men har trolig lagt seg litt for tidlig inn igjen. Og siden det var i en venstresving, er det naturlig at vedkommende ikke har sett det selv. Om han hadde sett i høyrespeilet, ville hengeren ha sperret for utsikten, sier krimsjef Geir Kristiansen i Fredrikstad-politiet.

– Men ville han ikke ha merket at han traff noe?

– Hvis du sykler, er det nok med et lite dytt i skuldra for å tippe ut i grøfta. Ofte er det ikke nødvendig at bilen treffer deg, en gang. Syklisten ble da heller ikke skadet av sammenstøtet, men av veltet, sier Kristiansen.

Han understreker at politiet ikke er hundre prosent sikre på det er slik ulykken skjedde, men at alle observasjoner tyder på det.

– Neppe uaktsomhet

– Vil det få noen konsekvenser for bilisten, dersom det skulle bli påvist med sikkerhet at det var han som var årsaken?

– Da må det påvises uaktsomhet. Ut fra den vitnebeskrivelsen vi har av kjøreatferden, er det ikke noe som tyder på at det har vært uansvarlig kjøring, sier Kristiansen. Han opplyser at bilisten med hengeren er opptatt av hvordan det går med syklisten han kan ha kjørt ned.

– Vi har ikke sjekket status når det gjelder tilstanden, men det var jo rimelig klart rett etter ulykken at det ikke dreide seg om skader i stort omfang, sier Kristiansen.