Mekler inn i de små timer

Onsdag kveld var det meklingsinnspurt i årets lønnsoppgjør for de stats- og kommuneansatte. Riksmekler Kari Gjesteby meldte tidlig onsdag kveld om god stemning i lokalene – Ingen har gått hjem ennå. Dersom partene ikke kommer til enighet, blir det streik fra klokken 6 torsdag

Onsdag kveld var det meklingsinnspurt i årets lønnsoppgjør for de stats- og kommuneansatte. Riksmekler Kari Gjesteby meldte tidlig onsdag kveld om god stemning i lokalene – Ingen har gått hjem ennå. Dersom partene ikke kommer til enighet, blir det streik fra klokken 6 torsdag Foto:

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

Meklerne tar natten til hjelp i et forsøk på å bringe partene i lønnsoppgjøret i stat og kommune til enighet.

DEL

– Vi blir neppe ferdige til midnatt, men hvor lenge vi kommer til å mekle utover natten er umulig å si, sa riksmekler Kari Gjesteby da hun møtte pressen i 23-tiden onsdag.

Hun beskrev tonen i meklingen som arbeidsom og slo fast at det mekles om så vel penger som prinsipper. Som statsoppgjørets mekler leder Gjesteby an i prosessen, samtidig som hun holder kontakten med meklerkollega Reidun Wallevik, som har ansvaret for kommuneoppgjøret.

– Vi har fatt på plass noe, men ingenting er klart før alt er klart. Samtidig jobbes det godt, så jeg ser ikke mørkt på situasjonen, sa Wallevik til pressen.

– Seig jobbing

Tidligere på kvelden beskrev Gjesteby prosessen med å bringe partene til enighet, som "seig jobbing". Hun syntes ikke Norges stilling som en øy i et hav av gjeldskrise og arbeidsledighet preget partene.

– Vi har litt over 50 meklinger innmeldt, og 20 er unnagjort. Det er ikke noe merkbart moderasjonspreg over oppgjørene i år. De er til forveksling like andre år, sa hun.
Oppgjøret omfatter rundt 600.000 ansatte i offentlig sektor. Gjesteby selv mekler i statsoppgjøret, som normalt må falle på plass før det blir en løsning for kommunesektoren.

Oslo kommune er et eget forhandlingsområde som først begynner innspurten torsdag.
Dersom det ikke blir noen enighet i løpet av natten, blir mellom 25.000 og 30.000 ansatte i kommuner over hele landet tatt ut i første runde.

Unio – som blant annet organiserer lærere og førskolelærere – har tatt ut 8.500 ansatte ved 459 virksomheter i 14 kommuner. Blant dem er Bergen, Oslo, Tromsø og Trondheim. Her vil en rekke skoler og barnehager holde stengt dersom det blir streik.

Rammer bredt

LOs største forbund i offentlig sektor, Fagforbundet, har tatt ut ansatte i så å si alle norske kommuner. I første omgang rammes kommunal administrasjon, parkeringsselskap, renovasjon og havnevesen.

En streik vil også berøre tilbudet ved sykehjem og hjemmetjenester flere steder i landet. Departementer, direktorater og offentlige etater vil også bli rammet, i likhet med høyskoler og universiteter.

Et forsinket skatteoppgjør kan bli resultatet av en streik blant de ansatte i Skatteetaten. Cruisetrafikk, øvrig skipsfart og oljeraffineriet på Slagen vil også få problemer fordi ansatte i lostjenesten i Oslofjorden tas ut i streik.

Politiet, Vervarslinga på Vestlandet, Tollvesenet og Kriminalomsorgen vil også rammes, blant annet ved at innsatte ved Bjørgvin fengsel må flyttes til andre fengsler.

Krav

LO, Unio og YS krever et automatisk lønnsopprykk for arbeidstakere som har vært i foreldrepermisjon i minst seks måneder. Kravet presenteres som et likelønnstiltak fordi kvinner tar lengst permisjon.

Krav om lønnet permisjon for nødvendig omsorg til nær familie, er også spilt inn i meklingen. Det er også fremmet krav om å øke antallet dager med tjenestefri for statsansatte over 62 år, fra dagens åtte til ti.

Unio-sjef Anders Folkestad vil ikke kommentere enkeltheter i meklingen, men sier til NTB at rammen og totaliteten i oppgjøret vil avgjøre om det blir streik eller ikke. Organisasjonene har krevd en økonomisk ramme på rundt 4 prosent. Det er om lag det samme som arbeidstakerorganisasjonene mener den reelle rammen vil bli for frontfaget etter lokale forhandlinger. (©NTB)

Artikkeltags