Torsdag ettermiddag vedtok bystyret å bruke 500.000 kroner på akutt-utplassering av nye søppeldunker.

Melker Frevar igjen

Pengene skaffet våre folkevalgte til veie gjennom nok en runde med melking av pengemaskinen Frevar. Slik FB kunne fortelle forrige uke, har formannskapet allerede besluttet å bruke 5,5 millioner kroner av Frevar-overskuddet i fjor til veilapping, sentrumsforskjønnelse og fjerning av tagging.

Del på Facebook
Nå blir utbyttet plusset på med ytterligere en halv million kroner. Penger som altså skal øremerkes nye søppelkasser.
– Dette gir oss mulighet til å utplassere nye dunker og samtidig bytte ut en del av de eksisterende, forteller kommunalsjef Roy Jakobsen.
Fredrikstad kommune har i dag utplassert rundt 90 søppelkasser og – containere i sentrum. Jakobsen anslår at en tredel av disse nå vil bli byttet ut.

Mer enn måker

De nye dunkene er designet slik at det skal være umulig for måker å nappe ut matrester og annet søppel.
Frps Leif Eriksen har vært den fremste pådriveren for å få på plass flere og nye avfallsdunker. Han er glad for bystyrets vedtak, men advarer samtidig mot å tro at dette blir noe «quick-fix» mot søppelutfordringen i sentrum.
– Det er mye snakk om måker i denne debatten. Men det største problemet er vi menneske. Det hjelper ikke med flere dunker hvis folk ikke bruker dem, men i stedet slipper avfallet rett på bakken. Her må det også holdningsendringer til! fremholdt han fra talerstolen.

Advarte mot høyt utbytte

Selv om et nær samlet bystyre (kun SV, Folkets Stemme og én Ap-representant stemte imot). gikk inn for å bruke store deler av Frevar-overskuddet, var det flere som advarte mot å fortsette den høye utbyttepolitikken.

Del på Facebook
– Det er ikke gitt at de gode årene vil fortsette for Frevar. Det er flere mørke enn lyse skyer i horisonten. Derfor kan vi heller ikke ta det for gitt at det blir mulig med like store utbytter i årene fremover, sa Høyres Tor Prøitz.