Nå tar hun et voldsomt oppgjør med den lokale LO-ledelsen og deres ambisiøse prosjekt «Rødgrønt Fredrikstad 2011». Ordføreren mener den mektige arbeidstagerorganisasjonen tenker kun på egne medlemmer.

– Jeg blir trist

– Det jeg ser LO Fredrikstad driver med nå i valgkampinnspurten, gjør meg bare trist, sier Andersen.

Som folkevalgt skal det aldri være tvil om at det er levering av best mulig tjenester til innbyggerne som er aller øverste prioritet. Vilkårene til de ansatte i kommunen er selvsagt også viktig – la det ikke være tvil om det – men det kan ikke overskygge det faktum at vi først og fremst skal levere en best mulig skole og eldreomsorg til Fredrikstads innbyggere.

Hun går nå kraftig i rette med den lokale LO-ledelsen.

– Det er helt sentrale personer i LO Fredrikstad som ser ut til å tenke mest i retning «meg, meg, meg» og det gjør meg som sagt veldig trist.

Fyrer løs mot Gundersen

– For å kalle en spade for en spade: Sikter du her til Tore Leif Gundersen (leder for LO Fredrikstad) og William Gulbrandsen (leder av Fagforbundet Fredrikstad, det største LO-forbundet).

– Ja, det gjør jeg.

Ordføreren sier hun er oppriktig bekymret for hvilken vei Fredrikstad kommune vil bevege seg dersom de rødgrønne partiene tar over makten.

– Kommunen står midt oppe i flere helt nødvendige fornyings – og effektiviseringsprosesser. Prosesser som er nødvendige for å få mer ut av hver skattebetalerkrone. Jeg frykter at et rødgrønt styre – som har fått enorm støtte og drahjelp av LO gjennom hele valgkampen – først og fremst føler seg forpliktet til å tenke på de ansatte, sier hun.

– Ikke noe takk for sist

– Dere har selv blitt beskyldt for å ha hatt en dårlig tone med LO de fire siste årene og gang på neglisjert hovedavtalens bestemmelser. Er dette et takk for sist i det som kan være din siste uke som ordfører?

– Jeg legger ikke skjul på at forholdet til LO i perioder har vært trøblet, men dette handler ikke om det. Jeg vil rett og slett si ifra hva som kan vente etter valget, avslutter ordføreren.


LO-LEDER: - Dette dreier seg om langt mer enn rettighetene til de ansatte i kommunen, sier LO-leder Tore Leif Gundersen.

– Selvsagt er vi opp tatt av tjenestene

LO-leder Tore Leif Gundersen benekter at det rødgrønne prosjektet kun dreier seg om de kommuneansatte.– Dette blir jo helt feil fra ordføreren og det føyer seg inn i rekken av angrep fra høyresiden, hevder Gundersen.

– Selvsagt er LO opptatt av tjenestene til innbyggerne i Fredrikstad. Vi ønsker at de skal være så effektive og kvalitetsmessig gode som mulig. Men for å få til det så må også de som skal levere – de ansatte – føle at deres rettigheter blir ivaretatt.

– Derfor blir det feil, slik ordføreren gjør, å si at de ansattes rettigheter betyr mer enn tjenestene. Det er rett og slett to sider av samme sak.

Han viser samtidig til at LOs rødgrønne prosjekt favner langt bredere enn de kommuneansatte.

– Samtlige 21 LO-forbund er med, også de som er organisert i privat sektor, sier Gundersen.

Også Fagforbundets leder i Fredrikstad, William Gulbrandsen, slår tilbake mot ordføreren.

– Dersom hun hadde tatt seg tid til å lese vårt materiale, så ville hun sett at vi har stilt partiene totalt 45 spørsmål om alt fra veier til næringsliv og faglige rettigheter. Dette dreier seg om langt mer enn rettighetene til de ansatte i kommunen. Ordføreren burde heller konsentrere seg om å svare på de brevene og leserbrevene vi har sendt henne med konkrete spørsmål om blant annet konkurranseutsetting. Vi har ventet i to måneder, sier Gulbrandsen.