Dermed beholder Fredrikstad formannskapet og rådmannen. Forslaget fra styret og byrådsgruppen ble nedstemt mandag kveld.

LES OGSÅ: Demonstrerte mot byregjering

Partiledelsen for

Frontene var tydelige. Bystyregruppen, med ordfører Jon-Ivar Nygård i spissen, og partistyret sa ja. Deres hovedbudskap var at parlamentarisme ville styrke den politiske styringen og gi mer demokrati.

Ordfører Jon-Ivar Nygård la også vekt på det demokratiske aspektet i sitt innlegg.

– Det blir feil å gi parlamentarismen politisk farge, sa han og mente at den nye modellen ville gi sterkere politisk styring og plassere ansvaret der det hører hjemme: hos politikerne.

Nygård pekte på at rådmannen var kritisk til utbygging av ridesenteret på Thorslund.

– For ridesenterets del har det gått nesten to år, og vi er nesten på stedet hvil, sa Nygård som mente at en byråd ville ha lett etter muligheter.
En i salen lurte på om ikke representantskapet burde ha hørt rådmannens synspunkter.

– Høyre mot venstre

LO-leder Arild Johannessen fastholdt sitt nei-standpunkt og minnet om at det er Frp og Ap som har bedt om at parlamentarismen skulle utredes.

– I Moss sto Ap og fagbevegelsen samlet mot å innføre parlamentarisme og fikk satt en stopper for det, sa han.

Johannessen mente å se konturer av høyre- mot venstreverdier i saken.

- «The winner takes all», færre skal involveres, færre får innstillingsrett, påpekte han

– Har ikke garantier

Han ble ikke beroliget av at Aps styre og bystyregruppe la vekt på åpenhet og innflytelse for ansatte i sitt nye forslag.

– Vårt syn på parlamentarismen er det samme. Det hjelper ikke å pynte bruden. Vi har ingen garantier for at forslagene fra bystyregruppen og partistyret ikke kan endres senere. De er ikke forankret i lovverket, sa Johannessen til FB.

Flere lokallag sa nei

Partiledelsen fikk støtte av et flertall i Sentrum lokallag, men møtte sterk motstand fra de andre delene av kommunen. Lisbeth Antonsen og Jardar Hendrichsen gikk kraftig imot, og de reagerte også på styrets fremgangsmåte.

Terje Moland Pedersen, som selv har lang erfaring fra parlamentarisme som statssekretær, sa et tydelig nei.

– Jeg er opptatt av valgdeltagelsen og interessen for politikk blant innbyggerne. Å innføre parlamentarisme er uheldig, mente Pedersen.

Demonstrerte utenfor

Allerede før møtet startet markerte motstanderne seg. Bak demonstrasjonen utenfor Hotel City sto Handel og Kontor, FO, Ergoterapeutene, Fellesforbundet, Utdanningsforbundet, Norsk Fysioterapeutforbund, Norsk Sykepleierforbund, Fagforbundet og NNN.

Alle de store fagorganisasjonene i Fredrikstad kommune, og samtlige LO-forbund i byen, har gått imot forslaget om å opprette et byråd etter valget neste høst.

De fagorganiserte mente at parlamentarisme i Fredrikstad vil svekke lokaldemokratiet og rettighetene til de ansatte og føre til lukkede prosesser. Flere av talerne ga dem full støtte.