Tirsdag starter Fredrikstad kommune kurs for foreldre med ungdommer.

Bekymring

Kursets overskrift er relasjon, rusmidler og ungdom, men handler også om kjærlighet, oppmuntring og konsekvenser.

Stress, krangel og konflikt, risiko og beskyttelse er andre temaer som blir tatt opp i løpet av seks kurskvelder. Bekymring for røking, drikking og skoleskulk blir også diskutert.

– Dette er problemstillinger jeg tror alle med ungdom i huset kjenner seg igjen i, mener ungdomskontakt og barnevernspedagog Erik Kruse.

Grensesetting er blant de største utfordringene mange tenåringsforeldre møter. Hvor streng man skal være, er vanskelig å avgjøre.

Finne balansegang

– Mange er usikre. De vil jo la ungdommene utvikle seg selvstendig og prøve ut ting, samtidig som de ønsker å passe på. Det er balansegang som er vanskelig for mange, forteller Kruse, som er kursholder sammen med Marianne Otterstad.

To kurskvelder er satt av til rusmidler; alkohol og narkotika. De fleste foreldre føler seg på utrygg is når det gjelder hva man kan tillate og ikke.

– Vi anbefaler alltid foreldrene om å være tydelige om rus. Ungdom bør ikke få alkohol hjemme. Ungdom under 18 år skal generelt ikke drikke, fastslår Kruse.

– Man ser jo at «strenge» foreldre gir mindre ungdomsdrikking. Det igjen utsetter ungdommene for mindre risiko.

Svensk program

Kursopplegget baserer seg på en svensk modell kalt Föräldrastegen. Siden oppstarten i Sverige i 2004 er det gjennomført flere hundre foreldregrupper og rundt 50 svenske kommuner bruker programmet.

– Noe av hensikten er at foreldre får møte andre foreldre, de kan dele erfaringer og opplevelser. Vi har fortsatt plasser på kurset, opplyser Erik Kruse.