Kreves for 7,6 millioner kroner etter megleroppdrag

STÅR ANSVARLIG: Tidligere eiendomsmegler Solveig Meum.

STÅR ANSVARLIG: Tidligere eiendomsmegler Solveig Meum.

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

Meglerhuset Meum er dømt til å betale 6,4 millioner kroner i erstatning til Skandiabanken etter å ha vært involvert i flere eiendomsoverdragelser i det som har blitt kalt norgeshistoriens største banksvindel. I tillegg må firmaet betale 1,2 millioner kroner i saksomkostninger.

DEL

Det er den tidligere og velkjente Fredrikstad-megleren Solveig Meum som juridisk har vært saksøkt i den omfattende saken.

Meum er ikke informert om innholdet i dommen fra Borgarting lagmannsrett som nylig ble avsagt når f-b.no tar kontakt:

- Jeg kan ikke uttale meg om dommen før jeg har gått grundig gjennom den. Men det var Per Olav Borgås som var både faglig og daglig leder da dette pågikk, så han bør kunne kommentere den. Og faktaene står jo der, sier hun.

BAKGRUNN: Meum saksøkt for 6,4 millioner.

Svindlet banker - ble dømt

Kjernen i saken er forhold der flere personer fra Fredrikstad både systematisk og over tid kjøpte og solgte et trettitalls eiendommer i Fredrikstad, Sarpsborg og Moss til kunstig høy pris ved bruk av stråmenn.

I salgsprosessene opererte de med kjøpesummer som var åpenbart for høye i forhold til markedspris. Flere banker ble svindlet ved at det blant annet ble benyttet fiktive ansettelsesavtaler og takster ved søknad om lån, slik at bankene ga høyere utbetalinger enn eiendommene var verdt - og svært ofte også lån i tilfeller hvor det ikke skulle ha vært gitt lån i det hele tatt.

"Ordningen" gjorde at de involverte kunne hente ut store kontantbeløp ved å få med de mer eller mindre kompetente stråmennene på opplegget sitt. Mange av stråmennene ble utnyttet ved at de ikke behersket norsk språk eller norske forhold omkring banker og lånepraksis.

Ved flere av tilfellene "økte" verdien på en eiendom med flere millioner bare i løpet av få måneder, og bankene som ble rammet hevdet å ha tapt millioner når lånene ble misligholdt og eiendommene solgt på tvangsauksjon.

Strenge straffer

Totalt seks personer ble ifjor dømt i Fredrikstad tingrett til strenge fengselsstraffer på mellom tre og seks års varighet. Blant de seks var også to tidligere bankansatte som etter rettens oppfatning hadde fungert som låneformidlere og bidratt til å "sluse" de høyst vaklende lånesøknadene inn til låneinstitusjonene.

Meglerhuset Meum har etter lagmannsrettens oppfatning blant annet brutt med egne hvitvaskingsrutiner, ved å ikke varsle Skandiabanken om sin berettigede mistanke om svindel.

En av meglerne hadde imidlertid kontaktet hvitvaskingsteamet hos Økokrim og rapportert inn det vedkommende oppfattet som mistenkelige personer og overdragelser.

Lagmannsretten skriver blant annet:

"... de var kjent med at de som ble hovedtiltalt i straffesaken ved gjentatte anledninger hadde stått for raske resalg med uforklarlig høye prisøkninger på boligenee, at det under eiendomshandlene var brukt stråmenn, at det i strid med kontraktene var foretatt kontantoppgjør direkte mellom selger og kjøper og at kontantoppgjørene oversteg bankens lån."

Videre bemerker retten at det i flere tilfeller fant sted bytte av kjøpere med en vesentlig endret kjøpesum for samme eiendom, at kjøpesummen mellom den samme selger og kjøper ble justert flere ganger for å få lån, og at selger hadde krevd sjekkutbetaling for beløp på over 800.000 kroner. Retten påpeker i samme avsnitt at de som ble involvert i straffesaken også hadde signert og vitnebekreftet på dokumenter for hverandre.

Vil ikke kommentere saken

Per Olav Borgås er ikke lenger engasjert i meglerfirmaet, og ønsker ikke å kommentere saken:

- Dette vet jeg ingenting om, sier han til f-b.no om den nylig avsagte dommen.

Meglerhuset Meum har hatt ansvarsforsikring hos Tryg Forsikring. Sistnevnte har også stått som part i ankesaken.

På vegne av Skandiabanken, sier informasjonssjef Leif-Kjartan Bjørsvik at man er glad for utfallet av saken:

- Dette var ren svindel. Dommen slår fast at eiendomsmeglere plikter å ta hensyn til bankenes interesser. Forholdet mellom eiendomsmeglere og banker er basert på tillit. Derfor er det viktig, og riktig, av domstolen å slå ned på det tillitsbruddet som denne svindelen var.Dommen slår også fast at Skandiabanken ikke kunne gjort noe annerledes. Vi forventer at saken ikke blir anket, siden to rettsinstanser stort sett har kommet til samme konklusjon.

Artikkeltags