I et brev til Borg Havns advokat Robert Antonsen varsler advokat Otterstad at en anmeldelse vil komme, og at han vil kreve erstatning også på Ingar Aasens vegne, dersom saken ikke løses straks.

– Vi håper å løse saken allerede i dag, sier advokat Antosnen på vegne av Borg Havn.

Vil ha 50.000

Romfolkets advokat krever at saken løses på én av to måter:

Enten ved at Borg Havn fremskaffer erstatnings-campingvognene selv, betaler for dekning av inventaret, og gir en skriftlig beklagelse til Neculai Toader med flere for den urett som ble begått gjennom skadeverket på fornærmedes eiendeler.

Det kreves også at beklagelsen også skal annonseres i Fredriksstad Blad og Demokraten.

– Det andre alternativet er at Borg Havn overfører 50.000 kroner til min klientkonto, slik at Neculai Toader med flere forestår innkjøp av campingvogner, inventar og løsøre selv, sier advokat Harald Otterstad til f-b.no.

SE VIDEO:Romfolket mistet campingsvognene sine. Artikkelen fortsetter under videoen.

 

Krangel om kommunen

Etter det f-b.no får opplyst, er saken ikke løst fordi Borg Havns advokat vil behandle saken gjennom Fredrikstad kommune.

– Kommuneadvokaten har meddelt til meg at kommunen ikke har noe med partsforholdet å gjøre, og at det er Borg Havn som må ordne opp i dette. Det er jeg enig i, sier Otterstad.

I purrebrevet i saken skriver han derfor til Borg Havns advokat: «At erstatningssummen skal gå via Fredrikstad kommune som foreslått av Dem synes aldeles unødvendig.»

– Som kjent dreier denne saken seg først og fremst om den urettmessige destruksjonen av de nevnte seks campingvogner som ble forestått av ansatte fra Borg Havn KS. Slik sett har dette ingenting med Fredrikstad kommune å gjøre, mener Otterstad.

– Det har vært litt frem og tilbake med kommunens rolle i dette, men nå ser det ut til å ha kommet nye opplysninger, og vi er i ferd med å finne en løsning, sier advokat Robert Antonsen til f-b.no

Varsler nye krav

 – Det er altfor mye rot i denne saken, svarer advokat Otterstad.

– Den kan løses veldig enkelt, sier han til f-b.no, og formulerer seg slik i brevet til motparten:

«Den ulovlige aksjonen fra Borg Havn sin side har bevirket at Art Ranger har blitt påført store utgifter ved å måtte gi de berørte rumenere husly. Dersom ikke saken nå umiddelbart blir løst, vil Ingar Aasen fremme et eget erstatningskrav. Det er neppe tvil om at det er årsakssammenheng mellom destruksjonshandlingen og de utgifter Ingar Aasen påføres daglig inntil saken er avgjort mellom partene og de fornærmede har fått nytt husvære».

– Hvordan reagerer Borg Havn på trusler om politianmeldelse og utidig innblanding av kommunen?

– Jeg føler at vi har hatt en grei dialog med Harald Otterstad om dette, men jeg venter et svar fra Borg Havn i dag, sier advokat Robert Antonsen.

– Betyr det at saken løser seg i dag?

– Vi tar sikte på det. Ingen ønsker å bli ferdig med denne saken mer enn Borg Havn gjør, sier Antonsen.

SE VIDEO: Torsdag var det folkemøte om romfolk-problematikken. Se opptak av hele debatten her.