Dette var hans budskap til f-b.no da debatten begynte i bystyret i ettermiddag. Møtet pågår fortsatt. Men først unnlot han ikke å appellere til Venstres representant Ulf Trenum, som han stoppet på trappa inn.

Også sykepleiertillitsvalgt Rita Standal mener alt henger på Venstre.

– Frp vet vi hvor vi har. Nå satser vi alt på Venstre.

Men vedtaket ligger altså an til å bli at driften av det nye sykehjemmet, pluss et av de allerede etablerte sykehjemmene, blir satt ut på anbud. Ingen vet hvilket sykehjem det blir.

Både Fagforbundet, Sykepleierforbundet og de andre store fagforeningene som har medlemmer på sykehjemmene, demonstrerte utenfor bystyresalen.
Gundersen sier at dersom vedtaket blir som han tror, er det viktig å jobbe frem mot kommunevalget neste år.

Siste: Bystyret har i kveld vedtatt at to sykehjem skal konkurranseutsettes.