«Fredrikstad kommune har handlet i strid med diskrimineringsloven», lyder nå et enstemmig vedtak fra Likestillings- og diskrimineringsnemnda.

– Det er veldig deilig å endelig bli ferdig med denne saken, sier Natalie Eriksen, som nå studerer psykologi på Høgskolen i Lillehammer. Målet hennes er å bli psykolog.

Det var i 2011 Natalie Eriksen hadde sommerjobb som tilkallingsvakt ved Åpen omsorg på Kråkerøy, men etter bare én uke mistet hun jobben.

I forbindelse med et nytt lovforslag om bruk av tvang i psykiatrien valgte Eriksen nemlig å fortelle sin historie i Dagsrevyen; fra da hun som 17-åring var innlagt på psykiatrisk avdeling og beltelagt 203 timer i løpet av tre måneder.

– Etter fire opplæringsvakter i hjemmesykepleien virket alle fornøyde med jobben jeg hadde gjort. Etter tv-innslaget ble jeg sett på med andre øyne. Så fort det er snakk om psykiatri er det fordommer, jeg ble rett og slett stemplet som udugelig, sier Natalie Eriksen.

Og legger til:
– Kommunen har i ettertid sagt at jeg var uegnet i jobben fordi jeg blant annet ikke tok ordet under rapporteringsmøter. Men hvem ung jente på opplæring gjør det de første dagene?

Virksomhetsleder ved Åpen omsorg på Kråkerøy, Atle Grønneberg, ønsket i går ikke å kommentere saken.

Krever erstatning

Eriksen vant frem med sin sak i likestillings- og diskrimineringsombudet, slik FB tidligere har fortalt. Men administrasjonsutvalget i Fredrikstad kommune klaget på vedtaket. Saken endte derfor hos likestillings- og diskrimineringsnemnda: – Vi tar vedtaket til etterretning. Ellers ønsker jeg ikke å kommentere denne enkeltsaken, sier kommunalsjef Anne Skau. Eriksens advokat, Torgeir Røinås Pedersen, varsler at hans klient vil kreve erstatning for tapt inntekt.

– Det er også aktuelt å be om et oppreisningsbeløp for den behandlingen hun har fått. Eriksen fikk de beste skussmål, og så blir hun straffet slik, sier Røinås Pedersen.

– Vil du være åpen om historien din neste gang du er på jobbintervju?

Har tapt flere saker

– Jeg kommer ikke til å holde noe hemmelig, er det noen som spør får de svar. Men jeg kommer ikke uoppfordret til å fortelle om sykdommen, svarer Eriksen.

Nemndas vedtak falt i november i fjor. Bare noen måneder tidligere tapte Fredrikstad kommune nok en sak om aldersdiskriminering i en ansettelsesprosess ved Fredrikstad Brannstasjon. Og i 2010 vant en kvinnelig SFO-leder frem med sitt lønnskrav som var på lik linje med mannlige arbeidsledere i kommunens vann og avløpsavdeling.

– Gjør dere en for dårlig jobb med likestillings- og diskrimineringsarbeidet?
– Det vil jeg hevde vi ikke er. Vi har hatt flere saker der vi også har vunnet frem. Men vi kan selvfølgelig bli bedre, sier Skau.

– En viktig avgjørelse

Generalsekretær i Rådet for psykisk helse, Tove Gundersen, mener arbeidsgivere har for dårlig kunnskap om psykiatri.

– Avgjørelsen i nemnda er en viktig avgjørelse. All honnør til Natalie Eriksen som har stått frem. Dette er et glimrende eksempel til etterfølgelse, sier Tove Gundersen, som presiserer at hun ikke ønsker å kommentere enkeltsaker. Generalsekretæren mener det ikke er nok kunnskap om psykisk helse i arbeidslivet. – Vårt mål er å jobbe for at alle arbeidsgivere har inkluderingskompetanse.

– Bør man i et jobbintervju i 2013 fortelle at man har hatt eller har psykiske problemer?
– Hadde arbeidsgiver hatt nok kunnskap, kunne jeg svart et ubetinget ja. Vi er for åpen het, så dette er et vanskelig spørsmål.

– Hvorfor?
– I dag er det dessverre mange som tror at de med psykiske problemer mister arbeidsevnen. Studenter og arbeidstagere som sliter får ofte et stempel, sier Gundersen.

– Men de mister ikke arbeidsevnen. I perioder trenger de kanskje å få tilpasset arbeidsoppgaver – men det gjelder alle mennesker. Livet er ingen rett linje.

– Har dere fått mange henvendelser fra arbeidstagere som har samme historie som Natalie Eriksen?
– Dette er ikke noe nytt fenomen. Men det er få som gjør noe med saken, så jeg er utrolig glad for at Eriksen har klaget inn avgjørelsen selv om det sikkert har vært tøft for henne, svarer Gundersen. PS! Rådet for psykisk helse er en frittstående, humanitær organisasjon med 28 medlemsorganisasjoner. Rådet arbeider for å skape et best mulig liv for barn og voksne med psykiske problemer og deres nærmeste.

Skal lære av ombudet

Likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik skal nå kurse kommunens folk i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven.

– Det blir noen sentrale politikere og noen fra administrasjonen som møter, sier kommunalsjef Anne Skau. Og legger til:

– Vi skal blant annet lære mer om rapportering. Jeg ser, og nå snakker jeg generelt, at vi i noen saker er for dårlige på å dokumentere alt vi foretar oss. I noen av sakene er det mangel på dokumentasjon vi felles på og ikke selve realiteten, sier Skau.

I 2011 havnet minst fire saker hos likestillings- og diskrimineringsnemnda. To av sakene tapte kommunen. Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven som trådte i kraft 1. januar 2009, gir vern mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne på alle samfunnsområder.