– Se på den baugen, og den fine, avrundede hekken!
Arild E. Syvertsen er i den syvende himmel når det gjelder maritim historie. Og når han ser på det gamle bildet av den Fredrikstad-bygde skonnerten Mexico, blir han lyrisk.
– Det er den flotteste seilskuten jeg har sett, sier statslosen og forfatteren, som snart skal reise til Irland for å jakte på historien om Mexicos forlis i 1914.
Men før han drar, håper Syvertsen, som bor i Halden, at FBs lesere kan gi ham mer informasjon om skonnerten.

Seilte ut mars 1905

Det Syvertsen vet er at seilskuten ble bygd ved Fredrikstad Mekaniske Verksted i 1904–05. Oppdragsgiver var Kristiania-reder Rolf Seeberg, som drev med trelastfart i Sør-Amerika. Han bestilte to skip; «Mexico» og «Laguna».
– Bortsett fra at Seeberg kontraherte seilskip når de fleste tenkte damp, var det to moderne og spesielle fartøyer, sier Arild E. Syvertsen, som spesielt fremhever løsningen med senkekjøl.
– Mexico seilte fra Fredrikstad 25. mars 1905. Tre uker senere fulgte Laguna, som ble meldt savnet allerede samme høst, forteller Syvertsen.

Redningsfolk omkom

Mexico gikk mellom Mexicogolfen og Europa, før kaptein Ole Edvin Eriksen fra Fredrikshald og hans mannskap forliste i en storm ved Irlands sørøstre kyst 20. februar 1914. I tre døgn klamret de overlevende seg til en klippe.
– En irsk båt med 14 mann ble sendt ut i en redningsaksjon. Ni av redningsmannskapet omkom, forteller Syvertsen.
– Ulykken førte til en innsamlingsaksjon i Norge, og norske myndigheter ga 10.000 kroner til de etterlatte.
Syvertsen og følge reiser til Irland 21. februar. Målet med turen er at etter «Mexicos» forlis skal innlemmes i en bok fra Aschehoug forlag i 2011.