Ja til vern av skog

Nye politiske konstellasjoner. Temperatur og humør preget kommunestyredebatten i Råde før helgen. På bildet fra venstre Kari Koppang Fuglevik og Rita Bjørkå Fagermoen fra KrF, senterpartistene Henriette Lyche Røed og Katrine Langgård (med ryggene til) og Johan Edvard Grimstad (Sp) og Jarle Tranøy (Ap). foto: espen vinje

Nye politiske konstellasjoner. Temperatur og humør preget kommunestyredebatten i Råde før helgen. På bildet fra venstre Kari Koppang Fuglevik og Rita Bjørkå Fagermoen fra KrF, senterpartistene Henriette Lyche Røed og Katrine Langgård (med ryggene til) og Johan Edvard Grimstad (Sp) og Jarle Tranøy (Ap). foto: espen vinje Foto:

Av
Artikkelen er over 8 år gammel

En tverrpolitisk beslutning sikrer vern av den brannskadede skogen sør i Råde.

DEL

– Her vil ettertiden kunne felle sin dom over oss, analyserte Glenn Melby (H) før debatten startet og følge av Venstres Christian Holstad Lilleng som mener at man ikke er seg sitt ansvar bevisst dersom ikke både teig 1 og 2 bevares.

– Hvis ikke gjør vi ikke jobben vår som forvaltere av naturen, sier han.
Saken går tilbake til en omfattende skogbrann i området ved Jerndalsfjellet og Tombdalen ved grensen mot Fredrikstad i 2008.

Vil sikre egenart

Til sammen ble 239 dekar skog ødelagt av brannen. På oppfordring fra Fylkesmannen ble kommunen oppfordret til å søke frivillig vern av området, som for øvrig er blitt inndelt i tre teiger, der teig 1 representerer området som ble vesentlig skadet under brannen.

Lilleng argumenterer for en verning av både teig 1 og 2 for å sikre størrelse og egenart.

Frisk debatt

Debatten avdekket store avstander mellom flere og særlig Senterpartiets Johan Edvard Grimstad diskuterte friskt. Grimstad uttrykker engstelse fordi han mener at verning av området hindrer nødvendig rydding.

– Tapet ved å verne teig 2 er tapt avkastning på skog, ikke mulighet til skjøtsel, fare for at fri ferdsel blir hindret, sier han.
Avstemningen ga flertall til de politikerne som ønsker vern og som består av det, i denne saken i det minste, tverrpolitiske flertall fra H, V, Ap og deler av KrF.

Var det støy og sprik i debatten rundt verning, var det større enighet å spore når politikerne lyttet til hverandres argumentasjon i forbindelse med Hafslund Netts planlagte kraftledninger gjennom bygda og Statsnetts planlagte kraftforbindelse, SydVestlinken, gjennom Råde.

Til sistnevnte sier man et unisont og rungende nei til forslaget om luftkabler som vil ødelegge kulturlandskapet, påvirke Rådes utviklingsmuligheter og verdiforringe boligområder.

Når det gjelder Hafslunds planer ønsker politikerne å oppgradere trafostasjonen og at også her vil luktkabler ødelegge både kulturlandskap, boligområders verdi og bidra til større strålefare.

Et samstemt kommunestyre ønsker at de nye kablene legges i jorda.

Artikkeltags