Isak døde etter operasjon

Av
Artikkelen er over 7 år gammel

Isak Can Daae (2,5 år) døde etter en mandeloperasjon for drøyt to år siden, men ingen blir stilt til ansvar.

DEL

Først ventet mamma Ingjerd Daae (42) ett år på en konklusjon fra Helsetilsynet i Østfold.
Så har hun ventet enda ett år på en avgjørelse fra Statens helsetilsyn. Når avgjørelsen nå endelig kom, er hun svært skuffet.
– Hvordan kan det forhindres at slikt skjer igjen, hvis ingen stilles til ansvar? spør Ingjerd Daae.


Statens helsetilsyn har konkludert med at legen og Sykehuset Østfold brøt plikten til å yte forsvarlig helsetjeneste. 
Ifølge Statens helsetilsyn døde Isak som en følge av hjerneskaden som hadde oppstått i forbindelse med pustestans og langsom puls. Overvåkningsutstyr for transporten mellom operasjonsavdeling og oppvåkningsavdeling var nemlig ifølge tilsynet  ikke tilgjengelig
– De begrunner manglende reaksjon med at det gjelder en enkeltstående hendelse. Altså må flere barn dø før det kan gis en advarsel, konkluderer Daae, som nå vil ta saken videre til sivilombudsmannen.


Brøt forsvarlighetskravet


FB skrev om Isak- saken, da Helsetilsynet i Østfold kom med sin konklusjon i januar i fjor.
– Statens helsetilsyn viser også til at Helsetilsynet i Østfold har avsluttet saken og at det har gått lang tid siden Isak døde, sier Daae.
Og legger til:
– Hvorfor bruker da Statens helsetilsyn mer enn ett år ekstra på en sak når de så viser til konklusjonen fra Helsetilsynet. Og tiden er det faktisk tilsynsmyndighetene som selv har brukt. Vi finner derfor myndighetenes begrunnelser for ikke å gi advarsel helt meningsløse. Denne konklusjonen forhindrer ingen lignende hendelser.


Risikopasient


I januar i fjor møtte Fredriksstad Blad foreldrene til Isak Can Daae. Familien på Lisleby fortalte da sin ufattelig triste historie om sønnen som døde 28. januar i 2008. 
Isak var en glad gutt som akkurat hadde lært å gå, som toåring, da han skulle gjennom operasjonen, 22 januar 2008.
Isak ble født med Prader Willi Syndrom (PWS). Syndromet er en medfødt hjerneskade som gir dårlig styring av vitale funksjoner som pust og muskelstyrke. Toåringen skulle begynne på veksthormoner – derfor måtte han, som mange PWS-barn, fjerne mandlene som ellers ville vokse som en konsekvens av hormonbehandlingen.
Som FB tidligere har skrevet var heller ikke overvåkingsutstyr for den lille risikopasienten tilgjengelig.
– Jeg ser i ettertid at Isak ikke burde blitt operert ved sykehuset her i byen. Risikopasienter bør sendes til sykehus som er spesialister på området, mener Daae.


Savner politiet


I Isak-saken startet ikke politiet noen uavhengig påtalesak.
– Helsetilsynet ønsket ikke å politianmelde saken, derfor ble aldri dette en sak for påtalemakten, sier Daae.
Tidligere denne måneden gikk helseministeren ut og sa hun vil opprette en kommisjon som skal se på saker der mennesker dør brått og uventet på sykehus.
 – Vi har i hele denne saken følt at det har vært sykehusets versjon tilsynet har lagt vekt på, sier Daae.

– En reaksjon er ingen straff

Statens helsetilsyn har beklaget den lange saksbehandlingstiden i Isak-saken.
Gorm Grammeltvedt som er avdelingsdirektør i Statens helsetilsyn ønsker i denne saken kun å si:
– Dette er en komplisert sak hvor vi blant annet har innhentet sakkyndig vurdering. Vi tok saken opp etter at Helsetilsynet i Østfold først hadde avsluttet saken. Etter vår vurdering handlet overlegen uforsvarlig. Overlegen observerte ikke Isak forsvarlig etter operasjonen. Vurderingen av om det skal reageres med advarsel er en konkret vurdering i den enkelte saken. Det er viktig å se på formålet med å gi reaksjoner og at en reaksjon fra vår side ikke er straff.

Trist og leit

Da FB omtalte saken sist beklaget kommunikasjonsdirektør ved SØ, Anne Grete Erlandsen, det tragiske utfallet av operasjonen.
– Vi tar konklusjonen fra Helsetilsynet til etterretning. Og har siden tilsynet startet gått gjennom rutiner for overvåking av pasienter i den kritiske fasen under transport mellom operasjonsavdeling og oppvåkningsavdeling, sier Erlandsen.

Sykehuset har også gått til anskaffelse av flere pulsoksymetre.

Artikkeltags